[Home Page]

K určování bodů v S-JTSK trochu reálně

Obdrželi jsme od ČUZK následující dopis (viz. příloha), kterým se stanovují zásady pro stanovení prostorů pro určování bodů v S-JTSK.

V "extravilánech" obcí jsme po tomto "volali" již cca 8 let od doby, kdy bylo v našem okolí doplněno PBPP body ZhB (našima vlastníma rukama). Chápeme však plánované nařízení tak, že bude povinnost v S-JTSK všude (t.j. i v zastavěných částech obcí bez ohledu nato, zda bude bodové pole doplněno "ostatními body" PBPP či nikoliv) !

Je to hezká myšlenka, ale nepřeji tomu, kdo toto přivede takto na svět, aby potřeboval zaměřit přístavbu 2x2 m u své chaloupky pro kolaudaci v sáhové mapě uprostřed rozsáhlé obce bez ostatních bodů PBPP. Pochybuji, že nebude výrazně navýšena cena geometrického plánu. Tímto sice "stát" něco získá (postupné "plnění" digitálních map), ale bohužel se nejedná o nic jiného, než "skryté" mapování za peníze vlastníků a to nikoliv prostřednictvím výběru daní.

V souvislosti s tímto si dovoluji vznést také dotaz ohledně souřadnic bodů ZhB případně bodů ZBP určených při zhuštění v systému WGS-84. U vybraných trigonometrických bodů již dnes jsou uváděny na GÚ souřadnice v S-JTSK i WGS-84 (údržba ZÚ).
Poloha v S-JTSK u bodů ZhB a u připojovacích bodů ZBP při zhuštění (KÚ I. typu) byla z cca 99% určena pomocí GPS a je přímo odvozena (transformace) od existujících souřadnic těchto bodů v S-JTSK. Proto se ptám, proč dnes tyto souřadnice nejsou "veřejně" přístupné, případně kdy tomu tak bude. Při povinnosti připojení změny do S-JTSK bude určitě hojně používáno metody GPS. Možnost použít souřadnice bodů určených při vybudování ZhB (připojení na body sitě DOPNULL) by pak usnadnilo kontrolu prací prováděných GPS pracovníky KÚ a hlavně by pravděpodobně snížilo nebezpečí chybného určení bodů pomocí GPS a tedy následně by předešlo mnohým problémům v mapě KN.
Pokud jsou tyto souřadnice uváděny u ZBP nemohou být snad předmětem utajení, a pokud jsou součástí určení platných bodů ZhB nemohou snad být chybné, potom by bylo možné pochybovat o ZhB i v S-JTSK a to snad ne.

Geotriga, s.r.o., Nová Paka, geotriga@cbox.cz

PS: tento E-mail je možno "použít" jako názor jedné z geodetických firem věřejně.

redakce

vyvěšeno: 14.10.2003
poslední aktualizace: 16.10.2003
ID článku: 948
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=949


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
Pozemkové úpravy GIS
[Pošta]