[Home Page]

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, na mocy której z dniem 31 grudnia 2003 r. znosi się Głównego Geodetę Kraju oraz likwiduje się Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

W dniu 12.11. br. na posiedzeniu Rady Ministrów podjęto decyzję o utrzymaniu Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i jednocześnie zaproponowano likwidację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, argumentując to m.in. tym, że przy Ministerstwie Infrastruktury istnieje urząd geodezji (zaczerpnięte z wypowiedzi posła Wiesława Okońskiego). Tego samego dnia na 61 posiedzeniu Sejmu podczas drugiego czytania Sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki 1421 i 2151), poseł Wiesław Okoński zaproponował poprawki do projektu ustawy, na podstawie których pozostanie Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, natomiast likwiduje się Głównego Geodetę Kraju. Na tymże posiedzeniu Sejmu skierowano projekt ponownie do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W dniu 13 listopada projekt ustawy został ponownie przedłożony sejmowi w postaci druku nr 2151-A, w którym dodatkowo pojawiły się zapisy zmieniające ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. W trzecim czytaniu w dniu 14 listopada br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, na mocy której z dniem 31 grudnia 2003 r. znosi się Głównego Geodetę Kraju oraz likwiduje się Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Ustawę przekazano pod obrady Senatowi, który dnia 21 listopada br. po naniesieniu poprawek przyjął ustawę i zwrócił ją do Sejmu (druk sejmowy nr 2234). Żadna z poprawek senackich nie zmieniła decyzji likwidującej Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Pełne teksty druków znajdują się na stronie www.sejm.gov.pl w zakładce Prace Sejmu (druki sejmowe lub posiedzenia).

O kolejnych decyzjach dotyczących GUGiK będziemy informować Państwa na bieżąco.

ČÚZK nám 8/1/2004 zprostředkoval informaci tiskové mluvčí Hlavního úřadu geodezie a kartografie Polské republiky ke zrušení Úřadu:
Prezydent Polski nie podpisał ustawy i Urząd został w niezmienionej formie.

redakce

vyvěšeno: 09.12.2003
poslední aktualizace: 08.01.2004
ID článku: 992
další informace: sejm.gov.pl


Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
[Server] Resort ČÚZKZe zahraničí [Pošta]