[Home Page]

Současnost a budoucnost krizového řízení 2003

Letošní konference Současnost a budoucnost krizového řízení 2003 se zúčastnilo 320 návštěvníků, což představuje nárůst o 75% oproti loňskému roku.

Podstatnou změnou oproti minulým ročníkům bylo rozšíření konference o novou sekci „Podpora krizového řízení“ . Tuto sekci navštívilo 60 účastníků. Sekci „Krizové a havarijní plánování a řízení“ shlédlo přibližně 210 účastníků a sekci „Bezpečnost“ navštívilo 50 účastníků. Na konferenci zaznělo celkem 44 příspěvků od českých i zahraničních přednášejících.

redakce

vyvěšeno: 05.12.2003
ID článku: 993
další informace:www.emergency.cz/cz/18-13.asp
www.geoinformace.cz/index.php?r=-1#11


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] GIS [Pošta]