[Home Page]

Výstava studentských prací s tematikou GIS

Fakulta stavební ČVUT v Praze a společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. si Vás dovolují srdečně pozvat na výstavu studentských prací s tematikou geografických informačních systémů, která se bude konat ve vstupním atriu Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze na adrese Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice.

Vystaveno bude 25 posterů prezentovaných na 1. studentské konferenci, jež byla zároveň finále celostátní studentské soutěže „Student GIS projekt“ pořádané firmou ARCDATA PRAHA, s.r.o. Na výstavě se seznámíte s možnostmi využití současných geografických informačních systémů ESRI a ERDAS při řešení studentských seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Výstava bude otevřena denně od 5. 1. do 9. 1. 2004 od 7.00 – 19.00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Jana Kunze, zástupce organizačního týmu a studenta FSv, ČVUT (e-mail: jan.kunz@volny.cz, tel.: 603 103 773).

redakce

vyvěšeno: 16.12.2003
ID článku: 998


Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
[Server]
GIS
Školství Z domova
[Pošta]