O nás
Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Sborník rozhodnutí
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Objednávky
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Soudní znalci
Normy a předpisy
Používané zkratky
PDF
Osobnosti oboru
Přístup pro autory
Editace Osobností
    [Home Page]             Fotogrammetrie

 
Leica
Reklama Gefos
  

Zeměměřič 03a04-19

Zeměměřič 01a02-19

Zeměměřič 11a12-18

Zeměměřič 09a10-18
  MĚŘENÍ V PRŮMYSLU - doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Zeměměřič 07a08-18

Zeměměřič 05a06-18

Zeměměřič 03a04-18

Zeměměřič 01a02-18
  Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

Zeměměřič 11a12-17

Zeměměřič 09a10-17
  SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

Zeměměřič 07a08-17

Zeměměřič 05a06-17

Zeměměřič 03a04-17

Zeměměřič 01a02-17

Zeměměřič 11a12 -16

Zeměměřič 09a10-16
  
  Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
  Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
  24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

Zeměměřič 07a08 -16
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den druhý
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den třetí
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den čtvrtý
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den pátý
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den osmý

Zeměměřič 05a06-16
  Konference GIS Esri v ČR 2016
  XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
  Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
  Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
  Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
  Inovační voucher ESA - 15 000 €
  Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den sedmý

Zeměměřič 03a04-16

Zeměměřič 01a02-16

Zeměměřič 11a12-15

Zeměměřič 09a10-15
  Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
  Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
  Konference Telč 2015, listopad 2015
  GISHackathon 2015

Zeměměřič 07a08-15

Zeměměřič 05a06-15
  Fenomén DRON v českém prostředí
  Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

Zeměměřič 03a04-15

Zeměměřič 01a02-15
  Družicové metody v geodézii a katastru
  Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
  50. geodetické informační dny
  GISLZE 2015
  Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

Zeměměřič 11a12-14
  Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

Zeměměřič 09a10-14
  Konference GIS Esri v ČR - přehled přednášek
  Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014
  Program odborné konference Telč 2014

Zeměměřič 07a08-14
  Galerie katastrálních map - soupis
  Autorské právo & Open data
  49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
  Geomatika v projektech 2014
  Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?

Zeměměřič 05a06-14

Zeměměřič 03a04-14
  Mrtvý zeměměřič na Krymu
  Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků

Zeměměřič 01a02-14

Zeměměřič 11a12-13

Zeměměřič 09a10-13
  XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
  Konference GIS Esri 2013 v ČR

Zeměměřič 07a08-13

Zeměměřič 05a06-13
  Prehistorické motivy na Stonehenge
  GEODIS a letošní povodně
  Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
  Trimble RealWorks
  Studentská vědecká konference v Telči

Zeměměřič 03a04-13

Zeměměřič 01a02-13
  Technologie Bentley Pointools odhalila kresbu na Stonehenge
  Bentley nabízí účast na eSemináři
  Oktoptéra zalétla na Technet.cz

Zeměměřič 11a12-12

Zeměměřič 09a10-12
  Zemřel Ing. František Pivnička
  GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR

Zeměměřič 07a08-12
  Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!

Zeměměřič 05a06-12
  Investicí do nového plotteru k zajímavé úspoře tiskových nákladů

Zeměměřič 03a04-12

Zeměměřič 01a02-12
  Kniha Data z dějin zeměměřictví - srovnání s 1. vydání

Zeměměřič 11a12-11
  20. konference GIS Esri
  Blom představuje Blomstreet(TM)
  Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

Zeměměřič 09a10-11

Zeměměřič 07a08-11

Zeměměřič 05a06-11
  Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

Zeměměřič 03a04-11
  Geodis pro své zákazníky vydává časopis
  CIPA Symposium proběhne v září v Praze

Zeměměřič 01a02 -11

Zeměměřič 11a12-10
  Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
  Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

Zeměměřič 09a10-10

Zeměměřič 07a08-10

Zeměměřič 05a06 -10

Zeměměřič 03a04 -10

Zeměměřič 01a02 -10

Zeměměřič 11a12-09

Zeměměřič 09a10-09
  Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

Zeměměřič 07a08-09

Zeměměřič 07a08-09

Zeměměřič 05a06-09

Zeměměřič 03a04-09
  Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show

Zeměměřič 01a02-09

Zeměměřič 11a12-08

Zeměměřič 09a10-08
  Co bylo nového na veletrhu Intergeo 2008?
  Revoluční velkoformátový tisk
  Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání?
  Obvyklé ceny v geodézii – letní průzkum
  Hledáme TOP 20 firem v geodézii

Zeměměřič 07a08-08
  Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

Zeměměřič 05a06-08
  Konference Počítačová podpora v archeologii

Zeměměřič 03a04-08

Zeměměřič 01a02-08

Zeměměřič 12-07
  Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

Zeměměřič 11-07

Zeměměřič 10-07
  Satelitní atlas pyramid byl pokřtěn pískem ze Sahary

Zeměměřič 08a09-07

Zeměměřič 06a07-07

Zeměměřič 05-07
  Kolegové ve firmách

Zeměměřič 04-07

Zeměměřič 03-07
  Zeměměřič v PDF
  Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

Zeměměřič 01a02-07

Zeměměřič 12-06
  Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

Zeměměřič 11-06

Zeměměřič 10-06

Zeměměřič 08a09-06
  SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

Zeměměřič 06a07-06

Zeměměřič 05-06
  INTERGEO EAST

Zeměměřič 04-06
  Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

Zeměměřič 03-06
  Virtuální průlety turistických tras

Zeměměřič 01a02-06

Zeměměřič 12-05

Zeměměřič 11-05

Zeměměřič 10-05

Zeměměřič 08a09-05

Zeměměřič 06a07-05

Zeměměřič 05-05

Zeměměřič 04-05
  Shareware ODCHYLKY

Zeměměřič 03-05

Zeměměřič 01a02-05

Zeměměřič 12-04

Zeměměřič 11-04
  Pozvánka na odborný seminář

Zeměměřič 10-04
  Tunel Mrázovka otevřen
  Soutěžní příspěvky
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
  Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
  Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

Zeměměřič 08a09-04

Zeměměřič 06a07-04

Zeměměřič 05-04
  Prezentační dny geodetické techniky
  HP PRINTSHOW s HSI
  Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

Zeměměřič 04-04
  Konference Informační management ve veřejné správě IMPA 2004
  InnovMetric Software Inc. a GEODIS BRNO, s.r.o., spojují své síly
  3D modelování oblaků pro modely klimatu a počasí

Zeměměřič 03-04

Zeměměřič 01a02-04

Zeměměřič 12-03
  Výstava Mapy z počítače v Praze
  GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

Zeměměřič 11-03
  Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

Zeměměřič 10-03
  39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
  12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
  INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
  Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

Zeměměřič 08a09-03

Zeměměřič 06a07-03

Zeměměřič 05-03
  Společnost pro fotogrammetrii a DPZ zasedala v prosinci 2002

Zeměměřič 04-03
  Šest hodin o povodních
  Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

Zeměměřič 03-03
  Fotogrammetrické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu

Zeměměřič 01a02-03

Zeměměřič 12-02

Zeměměřič 11-02

Zeměměřič 10-02   Fotogrammetrické a geodetické postupy: Zabezpečení budov pro tunel uvnitř města

Zeměměřič 8+9-02

Zeměměřič 6+7-02

Zeměměřič 5-02

Zeměměřič 4-02

Zeměměřič 3-02

Zeměměřič 1+2-02
  Úloha kartografie v geoinformační společnosti
  Návštěva u firmy Z/I Imaging
  Má fotogrammetrie ještě šanci v KN?

Zeměměřič 12-01

Zeměměřič 11-01
  Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

Zeměměřič 10-01

Zeměměřič 8+9-01

Zeměměřič 6+7-01

Zeměměřič 5-01

Zeměměřič 4-01
  E. Nool na OH v Sydney nepřešlápl

Zeměměřič 3-01

Zeměměřič 1+2-01

Zeměměřič 12-00
  Zaměření klenby kostela P. Marie a Karla Velikého

Zeměměřič 11-00
  Fotogrammetrické zaměření sochy sv. Václava