[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu

  O nezbytnosti technického nástroje zvaného geometrický plán (GP) není pochybnosti. Vždy když byl opomenut (naposledy v počátcích restitucí), bylo to jen ke škodě věci. Formy GP se měnily a budou měnit tak, jak se mění doba, ve které vzniká, především technickými možnostmi a platným právním rámcem.

  GP je podkladem listin, podle nichž se do katastru nemovitostí (KN) – a dříve do předchozích evidencí s výjimkou „pokřivených dob“ – zapisují nové právní skutečnosti k částem pozemků. Kdyby GP nebylo, stav KN by nebylo vůbec možné udržovat se skutečným stavem v terénu a ani se stavem právním. Tyto tři stavy se nikdy nemohou stoprocentně krýt, snahou je však eliminovat nedostatky.

  V oblasti GP jsou pro to pojistkou dva nástroje: ověřování výsledků zeměměřických činností úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry („ověřování“) a potvrzování GP katastrálními úřady („potvrzování“). Jsou to nezbytné tradiční nástroje, i když se v praxi někdy zdá, jakoby se jednalo o vzájemný boj mezi podnikatelskou a úřednickou částí oboru geodézie a kartografie. Jedna strana hovoří o bujení „katastrálního folklóru“, druhá o „bezplatné výstupní kontrole“. Dlužno spravedlivě podotknout, že obojí se někdy zakládá na pravdě.

  Mnohé je dáno tím, jak předpisy a především jejich aplikace v dennodenní a místní praxi činnost ověřování a potvrzování zbytečně překrývají. Místo aby tyto dva nezbytné akty použitelnost GP stupňovaly, tříští se na detailech. Počátek tohoto nedobrého stavu je v době minulé, kdy často tatáž osoba ověřovala i potvrzovala. Pak byla jedna z těchto činností čistě formální a k odhalování chyb (včetně nepoužitelnosti GP) došlo až při zápisu s listinou. Tehdejší možnosti oprav takových GP byly dostatečně pružné, na rozdíl od dnešního stavu. Do těch dob se však nemůžeme vracet. Rozdělením činnosti ověřování a potvrzování mezi „nepříbuzné“ osoby došlo ke snaze zachovat si „čistotu KN“ zvýšenou ostrahou.

  Nicméně katastrální úřady mají stále v rukou nejhlavnější nástroje „čistoty KN“ při zápisech. Pokud by došlo k posílení odpovědnosti ověřovatele GP a užšího vymezení v oblasti potvrzování, muselo by to být s většími dopady pro ověřovatele při zápisech do KN. Až do těch situací, kdy objednatel žaluje zhotovitele (ověřovatele) za chybný GP, který zavinil zmařený právní úkon. Dobré pojištění by pak bylo základem klidného podnikání.

  Za tuto tvrdší situaci bych se přimlouval z několika důvodů. Jednak tím odpadnou z větší části pověstné katastrální folklóry (ony důrazy na detaily v GP), jednak stoupne důležitost odborné práce zhotovitele a jeho ověřovatele. Těžiště tvorby GP je stejně v terénu, kam potvrzovatel nechodí, kam nevidí a přiznejme si, že často reálnou praxi v terénu ani nezná. Úkolem ověřovatele musí být garantovat odbornou úroveň („Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům“) se vším všudy. Ostatně je to jeho dílo, které prodává objednateli! Potvrzovatel pak v prvním sledu zajišťuje využitelnost GP pro KN a odmítá to, co se za GP jen tváří, co má základní chyby („Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel“).

  Někdy by bylo důležitější více vyzpovídat zákazníka, k čemu má sloužit GP, více konzultovat s právníkem zákazníka (měl by být, nikoliv že ho zákazník následně vyhledá) atd. než ztrácet čas nad domluvami (hádkami) nad detaily GP, které často s využitelností GP nemají nic společného. Např. i GP s chybnou značkou kultury a jinou vadou „štábní kultury“ je využitelný. Garantem správnosti GP není množství kontrol (je zde navíc i dohled zeměměřických a katastrálních inspektorátů), ale spolupráce v přesněji vymezených oblastech tvorby GP. Měli bychom usilovat o zpřesnění jednotlivých kompetencí, jejichž dnešní praxe vznikla za specifické situace vzniku KN a pro budoucnost se jeví jako čím dál větší překážka.

  Ing.Vladimír Svoboda, úředně oprávněný zeměměřický inženýr

  vyvěšeno: 06.04.2006
  ID článku: 1992              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019