[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Krádež jeskyně Ementál?

  Na webových stránkách občanského sdružení »Krasová deprese - spolek pro výzkum a dokumentaci podzemních dutin« jsem našel »první předběžnou nálezovou zprávu o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu« (evidenční číslo 2529) autorů R. Broma, J. Bruthanse, M. Kolčavy a M. Přibila. Tato jeskyně je zajímavá z mnoha důvodů. Jedním z nich je možná i fakt, že byla tak trošku ukradená. Byla to zřejmě nejrychlejší a v tak krátkém čase určitě největší mapovací akce amatérských jeskyňářů v Čechách. Mapování muselo probíhat v co nejpřísnějším utajení, v konspiraci a za maskovacích opatření.

  Historie objevu

  Na jaře 1981 byl Český kras postižen velkou povodní, Berounka se rozvodnila katastrofálním způsobem a její hladina dosáhla několika metrů nad běžný stav. Tehdy se řeka pod obcí Srbsko přelila přes silnici Srbsko - Karlštejn a voda tekoucí po silnici se začala propadat do jeskyně »Komora«. Protože do ní vtékala poměrně dlouho, než se hladiny vyrovnaly, dalo se očekávat další, rozsáhlé pokračování jeskyně. Po této události začal v jeskyni kopat jeskyňář ze Srbska Zdeněk Mengler a záhy se prokopal do dalšího pokračování s jezírkem. Dál do masivu se jeskyně uzavírala a následující potápěčský průzkum vyzněl negativně. Od té doby se tato dutina nazývala »Menglerova jeskyně«, krátce »Menglerka«. V polovině osmdesátých let, zřejmě na Menglerův popud, začala ZO České speleologické společnosti 1-04 Zlatý kůň kopat v dutině vlevo nad Menglerovou jeskyní. Zpočátku se na této lokalitě kopalo asi sporadicky, později, kolem let 1987 až 1988 se prolongační práce zřejmě rozjely intenzivněji a brzy se jeskyňářský tým prokopal do jeskynního systému »Ementál«. Stalo se tak v roce 1988, za objevitele je považován Zd. Mengler.

  Nový jeskynní systém

  Tento tým začal jeskyni zkoumat a dokumentovat, takže zanedlouho bylo jasné, že došlo k objevení zásadního podzemního krasového systému. Jelikož se jednalo o rozsáhlou, bohatě vyzdobenou jeskyni, byl vchod uzavřen ocelovým poklopem. Fakt o existenci nové jeskyně v Českém krasu byl přísně utajen, nicméně k částečnému úniku informací přesto došlo. Zlatokoňská skupina pokračovala v dokumentačních a výkopových pracích i v následujících letech, aby tato činnost byla někdy v letech 1992-93 z neznámých důvodů náhle zcela ukončena. Následující léta se v jeskyni nepracovalo, jak dokazovaly kontroly vstupní dutiny.

  Zpráva o Ementálu brzy přerostla v mýtus, který se rychle rozšířil a již v polovině 90. let o Ementálu slyšel takřka každý jeskyňář v Českém krasu. S tím i stoupala zvědavost a četné dotazy směřované k objevitelům jeskyně, kteří mlčeli a dodnes mlčí. Dříve dokonce popírali i samotnou existenci tohoto jeskynního systému. Nicméně lokalita, kde se jeskyně nachází, byla známa, takže uzávěr vchodu a pozoruhodný systém jeho uzamykání byl podroben zkoumání nejednoho jeskyňáře, ale i trampů zajímajících se, co poklop do neznámé jeskyně skrývá. Apely na publikaci vědeckých a dalších informací o jeskyni sílily, nicméně byly marné...

  Protože čím dál tím víc sílily tendence »akčních« jedinců, kteří problém chtěli řešit hrubou silou, vstoupil do celé věci výzkumný tým »Krasová deprese«, jehož zájmem bylo získat o jeskyni základní data, o kterých se domnívali, že buď nejsou v žádném případě dostupná nebo dokonce neexistují. V srpnu 1999 pak učinili zběžnou prohlídku systému a relativně triviální uzamykaní poklopu zajistili dalším zámkem. Už po první návštěvě jim došlo, že vnikli do zcela zásadní jeskyně Českého krasu, podávající aktuální svědectví o krasových procesech v něm probíhajících. Protože se v jeskyni minimálně sedm let nepracovalo, rozhodli se v polovině prosince 1999 jeskynní systém důkladně zdokumentovat. Bylo zjevné, že výsledky předchozích bádání zlatokoňské skupiny nebudou publikovány ani v horizontu příštích 10 let.

  Krádež?

  Účelem jejich zprávy není a ani nemůže být vykrádat ZO ČSS 1-04 »Zlatý kůň« její objevy. Tento speleologický tým prováděl v Ementálu výzkum, na nějž měl mnohem více času a mohl získat (a zřejmě i získal) o jeskyni mnohem více vědeckých poznatků, než zjistil druhý tým během relativně rychlého průzkumu (geologickému výzkumu v jeskyni bylo možno věnovat pouze 50 hodin čistého času). Cílem jejich snažení bylo podat ostatním speleologům, krasologům, biologům a ochranářům zprávu, co Ementál skrývá (nebo neskrývá).

  Speleologie je věda a má nejen etiku a pravidla specifická pro svůj konkrétní obor, ale i etiku a pravidla obecná, vědecká. Je běžným pravidlem, že se výsledky přírodovědeckých bádání zveřejňují a nikoliv, že se utajují před odbornou i laickou veřejností. Jistě se dá např. namítnout, že případné publikování může zvýšit počet nezvaných osob usilujících o vniknutí do jeskyně. Proti vniknutí nezvaných osob však existují dostatečné technické a další prostředky, a riziko vyplývající z publikované informace o jeskyni tak nikdy nemůže převážit ztráty způsobené dlouholetým zatajováním vědecky významných objevů. Navíc platí, že pokud už pronikly na veřejnost určité informace, bývají tyto ústní poštou deformovány a zveličovány. Tlak různých skupin na vniknutí do jeskyně je potom zpravidla vyšší, než by za předpokladu, že byl publikován popis a mapa jeskyně (tajemno přikrášlené lidskou fantazií láká vždy víc, než fakta zachycená na fotografiích a mapkách).

  Zpráva o celkem 12 stranách A4 pokračuje a v ilustrovaném nepravidelném podzemním magazínu Krasová deprese č. 8, jaro 2000, text je doplněn spoustou obrázků, grafů a tabulek. Případné zájemce o vyčerpávající informace odkazuji na webové stránky www.krasovadeprese.net

  Naleznete tam geologické poznámky, popisky krasových jevů a nálezy kostí, vždy lokalizované pomocí polygonových bodů.

  Co tedy ukradli?

  Jeskyně Ementál je trojrozměrný labyrint, skládající se především ze složitě se větvících chodeb, úzkých kanálků a menších dómků. Míra labyrintovitosti je výrazně vyšší než v jiných jeskyních Českého krasu (počet uzavřených okruhů/celkový objem jeskyně), je obdobná jako v jeskyni Arnoldka v části »Bludiště«.

  Větší prostory jsou jen: Vstupní dóm, Jezerní dóm I, Dračí dóm, Dominantní koridor, Suťový dómek, Balkónový dóm, Písčitý dómek atd. Ani tyto prostory však nejsou příliš rozsáhlé a většinou nesou stopy vzniku z několika menších prostor, kdy byly rozšiřovány boční korozí a řícením podkorodovaných bloků (Dračí dóm, Balkónový dóm). Je zřejmé, že při vývoji většiny dómů se výrazně uplatnila koroze při hladině podzemní vody.

  Jeskyně zřetelně pokračuje v nezměněném rozměru dále pod současnou hladinu podzemní vody (současná hladina tu netvoří žádnou jasnou hranici). Obdobně pokračuje i do údolí Berounky (množství vchodů uzavřených sutí).

  Všechno to popsané zůstalo na místě v tichu a tmě. Jen zprávu a svědectví vynesli jeskyňáři na povrch, labyrint popsali a místa pojmenovali. Přesně jako to udělali cestovatelé a objevitelé (Cook, Holub...), které hnala touha po neznámu do neprobádaných končin. Stálo je to peníze, zdraví, životy. Právě někde zde jsou kořeny kartografie objevných cest. Zde někde vznikalo zeměměřictví, které zaplňovalo »místa se lvy«. Dnes v době satelitů se toto snažení přesunulo do podzemí a je to opět o penězích, zdraví, životě a možná i nesmrtelnosti za objevení něčeho nového. Toto třeba v inženýrské geodézii nebo v katastru už neznáme. Neměříme pro radost, ale pro obživu. Dovolte mi tedy toto číslo časopisu Zeměměřič věnovat všem těm nadšeným »zapraseným speleologickým měřičům«. Zdař Bůh.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 09.05.2006
  ID článku: 2074              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Zajímavosti