[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech

  Pod pojmem inteligentní tachymetr se označuje motorizovaná totální stanice měřící bez odražečů za užití iteračních a zpětnovazebních technologií pomocí zadaného programu. Dodatečná digitální kamera rozšiřuje podstatně měřický repertoár pro zaměřování a vytyčování. Tato fotogrammetrická tachymetrie je využitelná v architektuře, památkové péči a archeologii. Heslem high-tech označujeme pak předkládaný přístroj, heslem low-cost výhodu tachymetru například oproti laserovému skenování, protože nedochází k dodatečným investicím.

  Co je inteligentní tachymetrie?

  Pisatel tohoto příspěvku předložil v roce 1988 článek nazvaný »Elektronické tachymetry - univerzální přístroje budoucnosti?«, aniž by tušil, jak se bude dále tachymetr vyvíjet. V těsné souvislosti s přijímači družicových signálů zůstal jako předtím tím pravým přístrojem pro každodenní praxi zeměměřiče, architekta a stavebního inženýra. Je motorizován, dokáže měřit bez odražečů a může ho ovládat například notebook. Na rozdíl od speciálních zařízení, jako jsou skenery, nevyvolává žádné podstatné dodatečné náklady a při využití jeho inteligenčního potenciálu ho lze směle nazvat high-tech.

  Dosud nedefinovaný pojem inteligentní tachymetrie se užívá teprve krátce různým způsobem, jeho funkčností se naopak využívá již delší dobu a popisují ho Scherer (1995), Buchmann (1996), Leica Geosystems (Amberg, viz Intergeo 2000). Ale definujme tento pojem takto:

  Inteligentní tachymetrie zahrnuje řízení totální stanice programem vytvořeným pro zaměření a vytyčení vyhledaných bodů na objektu, při čemž navzájem navazují cyklicky obě funkční vlastnosti - zaměření a vytyčení iterativními postupy. To umožňuje vytvářet automatizované měřické postupy.

  I když lze vytvářet mnohé výsledky tachymetrického měření staveb z množiny bodů získaných laserovým skenováním nebo z fotogrammetrických snímků, je vytyčování na samotném objektu vyhrazeno pouze inteligentnímu řízení.

  Prostředky pro zaměřování architektury a vytyčování na objektech

  Činnosti popsané v dalších odstavcích vyvinuli v programu TOTAL na Ruhrské univerzitě v Bochumi (Juretzko, 2000).

  Skenování po vrstvách

  Řezy se obvykle při libovolném stanovisku definují na objektu např. jako vodorovné nebo svislé. Zadá se do programu tolerance pro maximální odlehlost výsledné křivky, např. 5 mm, tím se minimalizuje počet iterací u hladších povrchů. Dále se vloží požadovaná vzdálenost po sobě jdoucích bodů, např. 3 cm. Tuto metodu popsali Buchmann (1996), Wiedemann (2003) a Wurm (2004).

  Přesné zjištění přímo neměřitelných hran a lomů

  Při laserovém skenování tu zbývá jen odhad, laserový světelný bod se umístí na hranu, zde se po zaměření přibližného okolí lomový bod automaticky spočítá.

  Zachycení skrytých bodů

  Bylo vyvinuto extrapolační měřítko na lati. Patentované měřítko lze podle místních poměrů prodlužovat. Jeho segmenty umožňují jednoznačné určení pomocí vzdálenostního kódu, který program zpracuje.

  Plošné měření trojrozměrných objektů

  Program využívá trojrozměrného modelování a probíhá zcela automaticky.

  Automatické vytyčování bodů a čar

  To navazuje na zásady uvedené v předchozím bodě, inteligentní tachymetrií je umožněno bezproblémové vytyčování řezů v definované rovině příslušného objektu.

  Fotografická tachymetrie

  Úzké spojení tachymetru s digitální kamerou zde vytvořilo pojem fotografická tachymetrie. Jedná se však o víc než o obvyklou aplikaci souřadnic ve fotogrammetrii. Má souvislost i s později uvedeným termínem video-tachymetrie. V tabulce se pokusíme seřadit rozličné návaznosti tachymetru a digitální kamery:

  Vyhlídky do budoucna

  Při praxi se vyžaduje mimo jiné například:

  • obsluha totální stanice zcela pomocí notebooku,
  • na stavbě pracovat pouze s přirozenými body co pevnými body,
  • u totální stanice si uchovávat pro dokumentaci vhodné body pro případná další doplňování a pozdější práce a
  • ověřovat si na místě správnost a úplnost výsledků.

  Tak byl přístroj Leica TCRM doplněn o tři kamery, dvě různě širokoúhlé jsou zabudovány v tělese dalekohledu. Video - totální stanice se zabudovanými kamerami se dosud nedodávají, první totální stanice bez odražečů (Scherer 1995) není na trhu.

  Z časopisu AVN Allg. Vermess.-Nachr., roč. 111, č. 10 (2004), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 6/2005 (VÚGTK)

  J. Rambousek (zkráceno)

  Michael Scherer

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 09.05.2006
  ID článku: 2079              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  NZK