[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2006

Resort ČÚZK

 • 3. Ples zeměměřičů
 • Index českých exonym
 • Nové předpisy od 1.1. 2007

  Katastr nemovitostí

 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Dva lidé obviněni z korupce v katastru
 • Nové předpisy od 1.1. 2007

  Geodézie

  Kartografie

 • Česká republika, Česko, Czechia… o názvu naší země a jeho proměnách v čase
 • Drobní akcionáři Kartografie Praha končí
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Index českých exonym
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Atlas maior z roku 1665 k okamžitému odebrání
 • Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Soukromí investoři koupili firmu Intergraph (komentář)
 • Index českých exonym

  GPS

  DPZ

 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Dopis od prvního československého kosmonauta

  Fotogrammetrie

 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Software

 • Autodesk představil Topobase - řešení pro správu infrastrukturních aktiv

  Různé

 • Velký nástěnný kalendář časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - Chlum

  Školství

 • Maturitní ples SPŠ v Duchcově
 • Juniorstav 2007
 • Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
 • Geopárty 2006
 • Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1

  Internet

  Historie

 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • Atlas maior z roku 1665 k okamžitému odebrání

  Přečtěte si

 • Index českých exonym
 • Dějiny zeměměřictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  Zajímavosti

 • Česká republika, Česko, Czechia… o názvu naší země a jeho proměnách v čase
 • Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
 • Drobní akcionáři Kartografie Praha končí
 • Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
 • Nástěnný kalendář na rok 2007
 • Index českých exonym
 • Dopis od prvního československého kosmonauta
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - Chlum

  Z domova

 • Maturitní ples SPŠ v Duchcově
 • Juniorstav 2007
 • 3. Ples zeměměřičů
 • XXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie již 6.prosince
 • Geopárty 2006
 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Výstava starých map v Nymburce
 • Ocenění ATchJETu za rok 2006

  Ze zahraničí

 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
 • Dva lidé obviněni z korupce v katastru
 • Slovensko má nového předsedu rezortu
 • Soukromí investoři koupili firmu Intergraph (komentář)
 • Index českých exonym

  ČSGK

 • 3. Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Index českých exonym

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D

  Významné ocenění získal městský úřad za svůj projekt Integrovaného systému správy katastru nemovitostí. Cena se udělovala v kategorii „Geoprostorové mapování a katastr nemovitostí.“

  Projekt městského úřadu byl součástí širšího programu zaměřeného na zlepšení výkonu státní správy a jejích služeb. Cílem programu bylo zefektivnění administrativních postupů a zavedení moderní informační technologie za účelem pomoci státní správě při lepším uspokojování potřeb svých občanů.

  Jednou z oblastí konkrétního zájmu bylo vedení katastru nemovitostí. Tato funkce má přímý dopad nejenom na budoucí rozvoj infrastruktury, ale také na možnost stanovit cenu nemovitostí a na výběr daní. Vzhledem k tomu, že městský úřad neměl k dispozici řešení GIS, byl nucen vycházet ze zastaralých map a ručně získávaných informací, které byly z velké části nesprávné. V důsledku tohoto stavu byly jeho informace úplné pouze ze 30 procent.

  Na základě implementace svého integrovaného kartografického systému se město stalo prvním městem ve státě, které využívá technologii 3D pro správu katastru nemovitostí. Součástí projektu byl mimo jiné sběr dat, v rámci kterého byly pořízeny letecké snímky, fotogrammetrické vyhodnocení, soupis nemovitostí prováděný dům od domu, ověřování stávajících informací o pozemcích a jejich porovnání s novými informacemi, což v konečném důsledku znamenalo zařazení téměř 90 000 nemovitostí do databáze. Jako výsledek tohoto úsilí může městský úřad nyní rychle identifikovat všechny typy staveb nacházející se na katastrálním území města a podrobně specifikovat veřejné služby, které jsou dostupné v rámci jednotlivých zón.

  Jak uvedl starosta města: „Náš nový katastrální systém je pro obyvatele města výjimečně přínosný. Pomáhá nám snižovat veřejné výdaje, poskytuje nám spolehlivou databázi a komplexní podporu všech veřejných služeb, kontrolu urbanistického rozvoje a nástroj pro účely výběru daně z nemovitostí, což nám umožňuje přijímat kvalifikovanější rozhodnutí týkající se budoucího rozvoje našeho města.“
  Pomocí produktů nového SW se městský úřad přesvědčil, jak snadno lze sloučit topografické informace z digitálního modelu terénu s katastrálními a finančními informacemi. Implementovaný SW poskytuje všechny nástroje, které jsou zapotřebí pro rychlé a efektivní vyhledávání veškerých dat, a je zcela integrován do existujících systémů používaných městským úřadem.

  Jak zdůraznil zástupce ředitele katastrálního úřadu města: „Rozhodli jsme se v případě tohoto projektu pro tento software, protože nabízí mnohostranné funkce v oblasti designu, lze jej integrovat s databázemi, jako jsou SQL Server a Oracle, a je schopen součinnosti s ostatními systémy, včetně celé řady systémů, které používá náš městský úřad.“

  Mezi výhody, které nový katastrální systém přinesl městu a jeho občanům, patří:
  * Plánovaná návratnost investic vložených do tohoto projektu se pohybuje okolo 12 měsíců, avšak nový systém se zaplatí nejdéle do šesti měsíců. Podstatná část návratnosti pochází z osmiprocentního zvýšení výběru daní z nemovitostí, které vyplynulo z odhalení více než 15 000 obytných a komerčních staveb neevidovaných v předchozí databázi.
  * Občané města využívají zvýšené efektivity administrativních činností, což jim například umožňuje rychlejší placení daní a získávání spolehlivých informací z katastru nemovitostí. Doba potřebná na poskytnutí služby se v případě osobního kontaktu s klientem zkrátila ze tří hodin na méně než půlhodinu a doba potřebná pro provedení fyzické kontroly nemovitosti se zredukovala ze tří týdnů na méně než týden.
  * Vzhledem k tomu, že se naše město nachází v oblasti hurikánů, mohou občané zároveň využívat možnosti integrovat informace z katastru nemovitostí s mapou hydrologického rizika, kterou má radnice k dispozici. V případě hurikánu to umožní radnici vymezit bezpečné zóny a evakuační trasy a minimalizovat tak ztráty na životech.

  Více informací o vítězném projektu města Tampico a o všech ostatních projektech, které se ucházely o cenu BE Award za rok 2006, naleznete na webových stránkách www.be.org/awards.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 19.10.2006
  ID článku: 2303              Používané zkratky
  další informace:www.bentley.com/cs-CZ/Corporate/News/Quarter+4/Tampico.htm
  www.be.org/awards


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku