[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
 • Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Digitalizace katastrálních map
 • Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Kartografie

 • Merian mapa Kréta
 • Merian mapa Mallorca
 • Moskva ocenila české kartografy
 • Česká kartografie oceněna

  Pozemkové úpravy

 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  GIS

 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  GPS

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Aktualizujeme Katalog geodetických firem
 • Anketa Naše pivo 2007
 • Recenze vědeckotechnické literatury
 • Brno ožije 6.října šachovým turnajem geodetů
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • Zeměměřiči na YouTube - Hromada sněhu

  Školství

 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Internet

 • Aktualizujeme Katalog geodetických firem

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Šachový přebor geodetů
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • Zeměměřiči na YouTube - Hromada sněhu

  Z domova

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
 • Šachový přebor geodetů
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Česká kartografie oceněna
 • 43. Geodesia rallye ČR - již 13. října
 • Brno ožije 6.října šachovým turnajem geodetů
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • 43. Geodesia rallye očima bývalého předsedy ČÚZK
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  Ze zahraničí

 • Moskva ocenila české kartografy

  ČSGK

 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
 • Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
 • IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu

  Ve dnech 29.-31.1.2007 se na Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brně uskutečnil, v rámci programu celoživotního vzdělávání (CŽV) určeného pro stavební praxi a veřejnou správu, další kurz „Seminář z GPS“ [1].
  Tento kurz zahrnuje celkem 24 výukových hodin, z nichž 2/3 tvoří teoretické přednášky a 1/3 připadá na praktickou výuku zpracování dat GPS. Kurz je plnohodnotným předmětem akreditovaného studijního programu vysokoškolského studia ohodnocený 3 kredity, zakončený zápočtem a vydáním osvědčení o jeho absolvování.
  Kurz prohlubuje znalosti odborným pracovníkům, kteří přebírají výsledky měření GPS, ať už pro potřeby katastrální dokumentace a/nebo pro potřeby inženýrské praxe. Je rovněž určen pro uživatele GPS, kteří si chtějí doplnit teoretické znalosti základních principů a souvislostí této družicové technologie. Je také určen i začátečníkům, kteří si již pořídili GPS anebo plánují pořízení této technologie.

  Osnova kurzu CŽV:

  Teoretická část: 16 hod

  1) Požadavek na určování prostorové polohy – vazba na současnou legislativu
  2) Základní pojmy a termíny v oblasti GPS
  3) Princip určování polohy GPS
  4) Popis základních součástí systému GPS
  5) Souřadnicové systémy WGS-84, ETRS-89, výška ve WGS-84, Bpv
  6) Působení systematických vlivů
  7) CZEPOS (základní informace)
  8) Metody měření GPS (Statická, Stop&Go, Kinematická, DGPS, RTK)
  9) Zpracování dat a výpočet vektoru GPS, interpretace výsledků
  10) Obsah datových souborů, výměnný formát RINEX
  11) Převod vektoru z WGS-84 (ETRS-89) do S-JTSK, interpretace výsledků
  12) Dokumentace výsledků měření GPS
  13) Přebírání výsledků GPS do dokumentace ČÚZK
  14) Jiné aplikace GPS – turistika, navigace vozidel, apod.
  15) Různé – dotazy a odpovědi, diskuse

  Praktická část (cvičení): celkem 8 h
  1) měření metodou statickou, kinematickou, RTK, CZEPOS
  2) zpracování dat – stažení, konverze do RINEX
  3) výpočet vektoru ze statického měření ve WGS-84, ETRS-89
  4) převod do S-JTSK – vytvoření transformačního klíče, 7-mi prvková transformace
  5) Různé – dotazy a odpovědi, diskuse

  Data:
  V praktické části je pro měření používáno dvoufrekvenčních geodetických aparatur GPS, zpracování dat je vedeno obecněji s ohledem na aspekty zpracování v různých software. Pro výpočty jsou k dispozici konkrétní GPS data z praxe.

  Absolventi kurzu v termínu 29.-31.1.2007:
  Ing. Vladimír Javorský (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
  Ing. Pavel Křetinský (GEOtest Brno, a.s.)
  Ing. Petr Pchálek (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
  Michal Sitko (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
  Ing. Radovan Šimíček (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)
  Ing. Jan Tlustý (Katastrální úřad pro Plzeňský kraj)

  Absolventům přejeme úspěšnou praxi s GPS.

  Další kurz CŽV "Seminář z GPS" bude otevřen v termínu 17.–19.9.2007 a další se plánují na l/2008. Podrobnější informace budou zveřejněny na http://www.fce.vutbr.cz.

  [1] BUREŠ, J.: Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo ´´Seminářem z GPS´´, časopis Zeměměřič 1+2/2007.

  Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

  vyvěšeno: 06.06.2007
  ID článku: 2562              Používané zkratky
  další informace: www.fce.vutbr.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  GPS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů