[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2007

Resort ČÚZK

 • Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 1.část
 • Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku
 • Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část
 • Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře
 • Rakovnické události - úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
 • Cena časopisu Zeměměřič v roce 2007

  Katastr nemovitostí

 • Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 1.část
 • Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku
 • Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část
 • Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře
 • Rakovnické události - úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
 • Dotaz do Vševědny: Diskuze k nové vyhlášce (3. část)
 • Podnikatelé a úředníci v Jmk společně
 • Cena časopisu Zeměměřič v roce 2007

  Geodézie

 • Laser scanning pomocí robota
 • Geodetům zdar! - křičeli jsme na sebe přes dvůr
 • Tunely, štoly a vytyčování - 5. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Provence
 • Merian mapa Sicílie
 • Google Maps a Google Earth stále překvapují
 • Sedlčansko zmapovala výstava Mapa a Sedlčany
 • Pavlovská mapa na mamutím klu v Národním museu
 • Svět knihy 2007 - bilancování a budoucnost české komerční kartografie
 • Diplomy za Moskvu v České televizi
 • Česká kartografie v Českém rozhlasu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Google Maps a Google Earth stále překvapují
 • TomTom má zájem o TeleAtlas

  GPS

 • Trimble bude v Řecku budovat síť GNSS

  DPZ

 • Firefoxu fandí Google nebo farmáři?

  Fotogrammetrie

  Software

 • Firefoxu fandí Google nebo farmáři?
 • Geometrické plány a nová vyhláška
 • Technické dílo roku 2006: Interaktivní 3D vizualizace Mikroregionu Novobystřicko

  Různé

 • Založení Karlova mostu jsme slavili možná o 7 až 12 hodin dříve
 • Rakovnické události - úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
 • Staňte se zprostředkovatelem inzerce v Zeměměřiči
 • 5. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči na YouTube - Žilina

  Školství

 • Česká zemědělská univerzita má novou Fakultu životního prostředí

  Internet

 • Firefoxu fandí Google nebo farmáři?

  Historie

 • Sedlčansko zmapovala výstava Mapa a Sedlčany
 • Založení Karlova mostu jsme slavili možná o 7 až 12 hodin dříve
 • Pavlovská mapa na mamutím klu v Národním museu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 5. díl

  Přečtěte si

 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Sedlčansko zmapovala výstava Mapa a Sedlčany
 • Salón fotografů Viva Geodesia
 • >>Zeměměřičská<< řeč v umění?
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Proč je sv. Tomáš, apoštol patronem zeměměřičů?
 • Zeměměřiči na YouTube - Žilina

  Z domova

 • Sedlčansko zmapovala výstava Mapa a Sedlčany
 • Salón fotografů Viva Geodesia
 • Česká zemědělská univerzita má novou Fakultu životního prostředí
 • Pavlovská mapa na mamutím klu v Národním museu
 • >>Zeměměřičská<< řeč v umění?
 • Svět knihy 2007 - bilancování a budoucnost české komerční kartografie
 • Geodetické informační dny - díl 4.
 • Diplomy za Moskvu v České televizi
 • Česká kartografie v Českém rozhlasu

  Ze zahraničí

 • Trimble bude v Řecku budovat síť GNSS
 • TomTom má zájem o TeleAtlas
 • Zeměměřičem v Irsku

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Přesné určení výšky Mount Everestu se započtením sněhové vrstvy

  Úvodník

 • Co je největší akcí...

  Katalog

  Vševědna

 • Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část
 • Dotaz do Vševědny: Diskuze k nové vyhlášce (3. část)

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku
 • Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře

  V časopisech Zeměměřič č. 10/2005 a 11/2005 byly publikovány polemické články týkající se právního osudu pozemků, na kterých se nachází geodetická observatoř VÚGTK ´´Skalka´´ v k.ú. Kostelní Střímelice. Někteří autoři volili i poměrně silná slova či podobenství o poselství a oselství, otvírání kudly v kapse, zmizelých zápisech z LV, neoprávněné manipulaci se státní půdou, trestním oznámení, provozované korupci, nebo o stavbě pomníku našemu katastrálnímu právu v atriu budovy ČÚZK. Věcně se přitom jednalo o záležitost uplatněných restitučních nároků, o kterých není a nebyl kompetentní rozhodovat žádný z orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí.

  V případu byl nyní v jedné věci vydán pravomocný rozsudek soudu. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Kolín ze dne 19.10.2005 bylo rozhodnuto o vlastnictví restituenta k jednomu z pozemků, na kterém se dnes nachází geodetická observatoř ´´Skalka´´. Pozemkový úřad ve správním řízení shledal, že bývalým vlastníkům byly pozemky vyvlastněny, náhrady, která měla spočívat v přidělení náhradního pozemku se jim fakticky nedostalo a možnost navrácení původního pozemku zákon nevylučuje. Protože VÚGTK s tímto rozhodnutím pozemkového úřadu nesouhlasil, napadl ho žalobou u Okresního soudu v Kolíně. Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 23.6.2006 žalobu VÚGTK zamítl, neboť dospěl k názoru shodnému s názorem pozemkového úřadu, tj. že restituční důvod je dán, a že zákon vydání dotčeného pozemku nevylučuje. Proti tomuto rozsudku uplatnil VÚGTK včas odvolání u Krajského soudu v Praze. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20.2.2007, který nabyl právní moci dne 30.3.2007 rozhodnutí Okresního soudu v Kolíně změnil tak, že určil, že restituent není vlastníkem dotčeného pozemku. V odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud mimo jiné uvedl:
  "Odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupně dospěl k závěru, že i když na žádaném pozemku není postavena žádná konkrétní stavba, pouze na jeho hranici je vybudováno oplocení areálu, je třeba předmětný pozemek považovat jako plochu bezprostředně související a nezbytně nutnou k provozu geodetické observatoře Skalka. S ohledem na účel a poslání geodetické observatoře je nutno celý areál považovat jako jeden nedělitelný funkční celek. Odvolací soud proto uzavřel, že žádaný pozemek byl po přechodu do vlastnictví státu zastavěn areálem geodetické observatoře Skalka a jeho vydání oprávněné osobě brání překážka uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) zákona o půdě."

  Je namístě poděkovat všem odpovědným zaměstnancům VÚGTK za čas, úsilí i trpělivost věnovanou po dva roky tomu, aby stát neutrpěl v dotčeném restitučním řízení majetkovou újmu, která by byla v rozporu s platným právem. Pro ty, kteří takovou potřebu cítí pak nadešel až teď ten správný čas, aby se zamysleli nad tím, proti komu je třeba podávat trestní oznámení nebo jakému právu a kde je třeba stavět pomníky.

  Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 17.07.2007
  ID článku: 2584              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/chat/skalka.php
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1822
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1833
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1834
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1835
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1891

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ing. Lumír Nedvídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Sborník rozhodnutí