[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GEOS 2007

  PRAHA (1. - 3. 3. 2007): Zeměměřickou akcí měsíce března byl nepochybně Geos 2007. Na podrobnosti ze zákulisí akce jsme se zeptali odborného poradce veletrhu ing. Milana Talicha, Ph.D., a místopředsedy ČSGK.

  Jak hodnotíte letošní GEOS?

  Především je třeba rozlišovat GEOS konferenci a GEOS veletrh. Veletrh je pořádán veletržní správou Terinvest a jeho odborným garantem a generálním partnerem je VÚGTK v.v.i. Zdiby. Naproti tomu konference je pořádána VÚGTK a spolupořadatelem je Terinvest.

  Máte-li na mysli veletrh, tak zde došlo ze známých důvodů, uvedených např. na www.geos.eu, ke změně místa konání z výstaviště v Letňanech na výstaviště v Holešovicích. Veletrh se tím dostal do centra Prahy, což je nepochybně přínosem. Málo se už ví, že loni bylo v Letňanech 52 000 návštěvníků, z toho 12 000 na GEOSu. Letos je zatím k dispozici pouze jeden statistický údaj - celkem 34 700 návštěvníků, z toho bude prvotním odhadem cca 8 000 návštěvníků GEOSu. Bezpochyby se tedy jedná o akci, která svým počtem návštěvníků nemá v ČR v našem oboru konkurenci.

  Diskutabilní bývá souběh veletrhu GEOS s dalšími veletrhy?

  Názory na to jsou různé, převládá však ten, že specializovaný veletrh geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky nemá šanci být v ČR samostatným. Je to dáno 'podkritickým' množstvím geodetů a zájmu veřejnosti v tomto státě o náš obor. Uspořádání takového veletrhu by bylo pro každého silně finančně ztrátovou záležitostí. Pouze spojením s dalšími veletrhy z příbuzného oboru, v tomto případě stavitelství, můžeme dosáhnout v součtu kladného ekonomického výsledku. Proto je veletrh GEOS pořádán spolu s veletrhy 'Byt a dům', 'Dřevostavby' a 'Moderní vytápění'. Tím je také určeno datum konání akce. Navíc to pak přivádí mnohem větší počet návštěvníků z veřejnosti i na náš veletrh.

  Nebylo by vhodnější spojit GEOS s jinými veletrhy, jako je ForArch nebo Stavební veletrh v Brně?

  GEOS nemůže být spojen s ForArchem ani Stavebním veletrhem v Brně, protože je nepořádá Terinvest. Ten je taky jako jediná veletržní správa v ČR ochoten uspořádat veletrh geodézie a kartografie. Ostatním jsou jasná již uvedená finanční rizika a do této akce nepůjdou.

  Pro koho je tedy veletrh GEOS primárně určen?

  Bez nadsázky lze říci, že pro kohokoliv. Odborníkům poslouží jako příležitost setkat se se svými zákazníky a partnery a to včetně konkurence. Podívat se, kdo co má nového. Co se týče veřejnosti, velmi pěkně to řekl ing. Šanda, předseda ČSGK: 'Je to, alespoň podle mých znalostí, jediná ucelenější akce, která prezentuje obor vůči širší veřejnosti a to přece chceme.'

  Neboť jak jinak docílíme vyššího celospolečenského postavení, které, jak si myslíme, nám přináleží, než tím, že této veřejnosti ukážeme, k čemu nás vlastně potřebuje aniž si to většinou uvědomuje. Proto by tato akce měla být asi přehlídkou - veletrhem toho, co zeměměřiči (jednotlivé subjekty) umí a to bez očekávání okamžitých finančních přínosů. Tyto akce mají dlouhodobější horizont a bez nich nezměníme pohled a tedy i ocenění naší práce.

  Jaký má význam konference?

  Stručně řečeno, je to jediná geodetická akce v ČR, kde je mezinárodní účast, nepočítám-li Č-S-P geodetické dny s účastí kolegů ze Slovenska a Polska. Je to současně jediná příležitost, jak předvést zahraničním návštěvníkům na domácí půdě úroveň našeho oboru. Je to také jediná příležitost, jak se od zahraničních návštěvníků, bez nutnosti vyjet do zahraničí, osobním kontaktem dozvědět, jak je to v jejich zemích. Je to též jediná akce, na kterou jsou ochotni k nám přijet významní představitelé mezinárodních a evropských odborných organizací se svým příspěvkem (např. loni zde hovořili prezident Geometer Europas Otmar Schuster a bývalý prezident CLGE - Rady evropských zeměměřičů Patrick Prendergast). A konečně je to jediná akce v ČR takového širokého záběru, a to včetně navigačních a lokačních služeb, které jsou hitem posledních let. Rád bych ještě dodal, že hlavním partnerem konference byla letos firma Autodesk. Moto této konference bylo: 'Naše profese v době její expanze do dalších profesí a běžného života'. Geodézie, kartografie, navigace a geoinformatika hrají svou určitou roli ve společnosti. Pronikají v různých podobách mnohem více než dříve do běžného života lidí a stejně tak i do dalších profesí, které využívají jejich výsledků. Projevuje se to v posledních letech například v oblasti navigace a služeb založených na lokaci, jako jsou sledování pohybu vozidel, osob a nebezpečných nákladů v reálném čase, výběr elektronického mýta nebo navádění k vytčenému cíli. Velká role geoprostorových (geografických) informačních systémů v plánovacích a rozhodovacích procesech či v krizových řízeních má také svou nezastupitelnou roli. Možnost on-line okamžitého ověření jasných právních vztahů k nemovitostem pak hraje obrovskou roli nejen v jejich obchodování a uzavírání zástavních či hypotečních smluv, ale patří bez nadsázky k základům moderního právního státu. Pro všechny tyto aplikace je však zapotřebí geoprostorových dat, informací a technologií, které poskytuje právě náš obor. Jako nezbytné se zde ukazuje podchycení jeho vývoje za poslední roky a možnost extrapolovat do budoucna s uvědoměním si očekávaných potřeb a dopadů. Konference GEOS 2007 si proto kladla za cíl stejně jako v loňském roce podchytit novinky a vývojové trendy ve všech specializacích našeho oboru. Otázkou pak zůstává, jak se v příštích několika letech bude náš obor a s ním související profese vyvíjet. Jaké budou kladeny nároky na budoucí zeměměřiče a co bude společnost od naší profese očekávat. Nakolik se podařilo tento vývoj reflektovat v příspěvcích konference již musíte posoudit sami.

  Jaká byla účast na konferenci?

  Seznam registrovaných účastníků lze nalézt na www.vugtk.cz/geos/2007. Letos jich bylo 113. Celkem bylo předneseno 37 příspěvků, z toho 8 zahraničních, ve sborníku je 47 příspěvků s plnými texty, z toho 14 zahraničních. V loňském roce bylo předneseno dokonce 73 příspěvků. Příspěvky jsou vždy dělené do tematických sekcí, takže se návštěvník nemusí účastnit celé konference. Na webu budou také vystaveny zvukové záznamy přednášek a to včetně tlumočení z/do angličtiny a ppt prezentace přednášek.

  Jak se na konferenci projevila změna místa konání?

  Pouze kladně. Došlo k přemístění konference z veletržního areálu Letňany do čtyřhvězdičkového Parkhotelu v Holešovicích. Tato změna byla velmi kladně hodnocena všemi účastníky, kterých jsem se dotázal.

  Jak to bude v roce 2008?

  V příštím roce by se mělo na jaře uskutečnit v Praze zasedání General Assembly Rady evropských zeměměřičů - CLGE, což je pro nás zcela výjimečná událost. Pořádání takovýchto akcí je pro pořadatelskou zemi vždy prestižní záležitost a častěji jak jednou za 10 let nemá nikdo šanci se k pořadatelství dostat. Při této ojedinělé příležitosti bychom rádi uspořádali též konferenci GEOS 2008 a využili tak možnosti představení naší geodézie všem zahraničním účastníkům z celé Evropy.

  Co byste sdělil čtenářům Zeměměřického věstníku závěrem?

  Uvítáme jakékoliv rozumné a konstruktivní návrhy na lepší podobu konference i veletrhu. Vždy mě totiž rozesmutní pochybovačné názory některých geodetů o potřebnosti a smyslu této akce. Můžeme jistě prohlásit, že takovou akci nepotřebujeme, že nás názory ani zkušenosti ze zahraničí nezajímají, že nás ani názory veřejnosti nezajímají. Můžeme si namlouvat, že my geodeti si přece vystačíme sami. Pak si ale nestěžujme na nic, ani na nízké finanční ohodnocení práce geodetů, ani na nízké respektování našeho oboru a ani na nepatrné povědomí veřejnosti o naší profesi.

  Na konferenci GEOS 2007 se předávaly ceny za Technické dílo roku a cena KGK.

  V soutěži o Technické dílo roku v hlasování odborné poroty bylo pořadí:

  1. Zpracování geometrického plánu v prostředí Internetu - VÚGTK, v.v.i.

  2. Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8 - CCE Praha, spol. s r.o.

  3. MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil - GEPRO spol. s r.o.

  V internetovém hlasování veřejnosti bylo pořadí:

  1. Zpracování geometrického plánu v prostředí Internetu - VÚGTK, v.v.i.

  2. Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8 - CCE Praha, spol s.r.o.

  3. Novobystřicko - 3D vizualizace - Geometra Opava spol. s .r.o.

  Cenu Komory geodetů a kartografů získal časopis Zeměměřič za publikační činnost v r. 2006.

  Ing. Petr Skála, člen rady ČSGK

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 03.08.2007
  ID článku: 2617              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník