[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2009

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Katastr nemovitostí

 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Můj poslední geometrák
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Geodézie

 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Kartografie

 • Je Entropa kartograficke dílo?
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!

  Pozemkové úpravy

 • Hlasujte o technické dílo roku

  GIS

  GPS

 • 37 TB v Praze v ETRS89

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Školství

 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Petr Skála orlojníkem

  Internet

 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa

  Historie

 • Hledá se zeměměřič Jan Baše

  Přečtěte si

 • Můj poslední geometrák

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Data z katastru v XML
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Z domova

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Ze zahraničí

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

  ČSGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

  Oslaďte svojí fotografií Evropské agentuře její soutěž. Téma je tak volné, že to můžete pojmout naprosto podle své chuti.

  První celoevropská fotografická soutěž zaměřená na bezpečná a zdravá pracoviště bude spuštěna ke Dni Evropy

  Bilbao, 7. května 2009 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlásila novou fotografickou soutěž zaměřenou na problematiku zdravého a bezpečného pracoviště. K účasti v soutěži jsou zváni všichni fotografové, profesionálové i amatéři. Své fotografie mohou zasílat do 15. srpna 2009. Nejlepší snímky bude vybírat mezinárodní porota složená z profesionálních fotografů na zvláštních webových stránkách vyhrazených této soutěži. Na vítěze čekají ceny v celkové hodnotě 7 000 €.

  Soutěž pod názvem Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při práci? je otevřená všem občanům EU. Fotografická soutěž je součástí kampaně EU-OSHA na podporu zdravých pracovišť a Evropská agentura pro tento účel vyhradila webové stránky na adrese www.osha-photocompetition.eu.

  EU-OSHA touto iniciativou vyzývá všechny účastníky, aby se zaměřili na snímky, které budou tvůrčím a nápaditým způsobem zobrazovat problematiku ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou interpretovat jakýmkoli způsobem, soutěž není omezena na žádnou konkrétní oblast či užší tematiku. Snímky mohou zobrazovat pracovní situace v různých ekonomických sektorech, jako jsou zemědělství, vzdělávání nebo zdravotnictví. Stejně tak mohou poukazovat na problémy určitých skupin, jako jsou např. geodeti, přistěhovalci nebo ženy...

  Ředitel EU-OSHA Jukka Takala komentoval zahájení soutěže slovy: „Za několik posledních let se evropská pracoviště výrazně změnila. Přestože zaznamenáváme zvýšené povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v EU i podstatně větší úsilí o vytváření odpovídajících pracovních podmínek, musíme stále ještě mnohé učinit. Prostřednictvím fotografické soutěže chceme zjistit, co bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro Evropany v dnešní době znamená a jak tuto problematiku vnímají ve svém životě. Současně chceme tvůrčím a interaktivním způsobem předat náš vzkaz co nejvíce lidem.“


  Výběrový proces a ceny

  Pro vyhodnocení soutěže byla sestavena odborná porota, jež je složena z několika předních představitelů evropské fotografie. Odborník na komunikaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bývalý vysoký úředník odboru bezpečnosti a ochrany zdraví ve Velké Británii Peter Rimmer získal pro soutěž špičkové fotografy Mertxu Alarcón, Clementea Bernada, Miguela Angela Gaüeca a Ambroise Tézenase.

  Člen poroty Ambroise Tézenas, vítěz ceny evropských nakladatelů Leica za fotografii, k tomu poznamenává: „Je to skvělá výzva pro všechny fotografy a jsem zvědavý, jak se soutěžící tohoto tématu zhostí. Těšíme se nejen na tvůrčí a technickou kvalitu, ale i na způsob, jakým fotografové pojmou téma soutěže. Cenit si budeme obzvlášť fotografií, které budou zaměřené na pozitivní aspekty bezpečných a zdravých pracovišť.“

  Ze všech účastníků budou vybráni celkem čtyři vítězové. Výherce první ceny obdrží 3 000 €. Fotografové, kteří se umístí na druhém a třetím místě, pak obdrží 2 000 € respektive 1 000 €. Adept ceny veřejnosti vzejde z online hlasování na soutěžních webových stránkách a získá 1 000 €.

  Vítězné fotografie spolu s dalšími vybranými snímky se představí po celé Evropě v rámci putovní výstavy. Více informací k účasti v soutěži Jaká je vaše představa o bezpečnosti a zdraví při práci? naleznete zde www.osha-photocompetition.eu.

  ###

  Doplňující poznámky:

  1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla založena Evropskou unií s cílem zajistit informační potřeby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Agentura sídlící ve španělském Bilbau podporuje výměnu technických, vědeckých a ekonomických informací mezi všemi subjekty zabývajícími se problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví, a usiluje tak o zkvalitnění pracovních podmínek v Evropě. http://osha.europa.eu
  2. Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Kampaň EU o hodnocení rizik je celoevropskou informační kampaní, kterou pořádá EU-OSHA. Současná kampaň (2008/2009) usiluje o snižování pracovních nehod a úrazů prostřednictvím lepšího hodnocení rizik. Zaměřuje se především na malé a střední podniky a vysoce rizikové sektory, jako jsou stavebnictví, zemědělství a doprava. http://hw.osha.europa.eu
  3. Den Evropy Dne 9. května 1950 Robert Schuman představil svůj návrh na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů. Tento návrh, známý jako Schumanova deklarace, se považuje za počátek budování dnešní Evropské unie. 9. květen (Den Evropy) se stal jedním z evropských symbolů, které spolu s vlajkou, hymnou, mottem a jednotnou měnou (eurem), tvoří identifikační znaky politického subjektu – Evropské unie. Den Evropy je příležitostí pro různé aktivity a oslavy, které Evropu přibližují jejím občanům a sbližují národy Unie.

  Další informace Klára Tibitanzlová | Omnimedia Public Relations | + 420 221 419 220 | k.tibitanzlova@omnimedia.cz

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 07.05.2009
  ID článku: 3359              Používané zkratky
  další informace: www.osha-photocompetition.eu...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku