[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2011

Resort ČÚZK

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Katastr nemovitostí

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Práce pro geodety a katastr
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

  Geodézie

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Výškové základy českých zemí - žádost

  Kartografie

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program MicroStation má novou českou příručku
 • Digitální mapy Prahy

  GPS

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)
 • Speciální akce: 30% sleva na AutoCAD 2011
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Různé

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • Souhlas s využitím osobních údajů u předplatného Zeměměřiče
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Uzávěrky a vydávání Zeměměřiče v roce 2011
 • Vyhodnocení ankety o cenách

  Školství

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Kultovní společenská akce G++
 • Bentley pro studenty
 • G++ dvacetileté

  Internet

  Historie

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Přečtěte si

 • Práce pro geodety a katastr
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  Zajímavosti

 • Chomutovské údálosti 2011 ožívají

  Z domova

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
 • Kultovní společenská akce G++
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • G++ dvacetileté

  Ze zahraničí

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  ČSGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  KGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  Nízké Tatry, Demänovská dolina (7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření je patrné z jejího názvu, byl Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technické university Košice. Akce se konala v malebném prostředí Demänovské doliny, která je považována za jednu z nejkrásnějších na Slovensku. Za zmínku stojí zdejší nedaleké proslulé jeskyně Ladová a Slobody, současně se jedná o trasu na druhý nejvyšší nízkotatranský vrch Chopok (2024 m).

  Kartografická společnost ČR a katedra mapování a kartografie FSv ČVUT zde byly zastoupeny prof. Veverkou, který byl současně členem vědeckého výboru konference. Spolu se svým bývalým spolužákem ze střední průmyslové školy zeměměřické, doc. Ing. Jaroslavem Šímou, CSc., vedoucím katedry geodézie na universitě v Žilině, též úvodním chairmanem.

  Předsedkyní organizačního výboru byla prof. Dr. Ing. Janka Sabová z TU Košice. Předneseno bylo celkem 32 příspěvků zaměřených též do oblasti fotogrammetrie a inženýrské geodézie.

  Na konferenci byly předneseny následující příspěvky s kartografickou tématikou:
  - Veverka,B.-Ambrožová,K.-Čechurová,M.: Matematické přístupy k hodnocení polohové přesnosti obsahu starých map (přednes Čechurová)
  - Plánka,L.: Tematická kartografie a vizualizace databází
  - Seemann,P.:Kartometrické hodnocení přesnost polohopisu v TM100 vyhotovených v souřadnicovém systému S-46
  - Janata,T.:Rozvoj webových mapových portálů pro turistiku, využití adaptivní kartografie

  Prezentovány byly postery :
  - Ižvoltová,J.-Koťka,V.:Tvorba kartografických prvkov v AutoCADe
  - Koťka,V.: DMR v kartografii.
  Veškeré příspěvky jsou k dispozici na konferenčním CD, abstrakty byly i v podobě papírové.

  Značný zájem vzbudil výtisk Atlasu krajiny České republiky. Pro přehlednost zopakujme, že toto úctyhodné kartografické dílo o rozměrech 50x61 cm a váze cca 10 kg obsahuje 1300 map a mapových výřezů na 382 stranách, pracovalo na něm přes 300 odborníků po dobu šesti let a náklady dosáhly výše 55 milionů Kč. Prodejní cena se bude pohybovat kolem 4500 Kč.

  Prof. ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

  vyvěšeno: 27.01.2011
  ID článku: 3943              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku