[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2011

Resort ČÚZK

 • 47. geodetické dny
 • Katastrální (a související) judikatura
 • Výběr pracovníků do týmu
 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?
 • Zemřel JUDr. Václav Kliment
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Katastr nemovitostí

 • Problémy při vytyčování pozemků aneb proč se vytyčení nedostane do katastru
 • 47. geodetické dny
 • Katastrální (a související) judikatura
 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?
 • Zemřel JUDr. Václav Kliment

  Geodézie

  Kartografie

 • 19. kartografická konference
 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • Krajina a společnost v geografickém názvosloví

  Pozemkové úpravy

 • Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Soutěž Bentley Student Design 2012 odstartována

  Různé

 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • Majetkové změny v Geodisu
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Školství

 • 19. kartografická konference
 • Petice za zachování SPŠZ
 • BRDY 2011
 • Soutěž Bentley Student Design 2012 odstartována
 • Pozvánka na Geopárty 2011
 • Petr Skála opět kandiduje na děkana

  Internet

 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?

  Historie

 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • XXXII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Krajina a společnost v geografickém názvosloví

  Přečtěte si

 • Petice za zachování SPŠZ
 • Výběr pracovníků do týmu

  Zajímavosti

 • Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • Majetkové změny v Geodisu
 • Výběr pracovníků do týmu
 • Petr Skála opět kandiduje na děkana
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Z domova

 • Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • 19. kartografická konference
 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • Petice za zachování SPŠZ
 • Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů
 • BRDY 2011
 • 47. geodetické dny
 • Pozvánka na Geopárty 2011

  Ze zahraničí

 • Slovenské geodetické dny 2011

  ČSGK

 • 47. geodetické dny

  KGK

 • Slovenské geodetické dny 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Problémy při vytyčování pozemků aneb proč se vytyčení nedostane do katastru

  Body, které byly vytyčeny z grafické mapy, ale nebyly z nějakého důvodu zpřesněny, se nedostanou do digitální podoby vfk ani do RESu, tedy do podkladů, které geodet žádá jako první, když jde plnit objednávky svých klientů. Je to tak správně nebo je to jen „slepé místo“ současného katastru?


  Digitální doba boduje

  Pryč jsou časy, kdy geodeti trávili dlouhé hodiny na katastrálních úřadech v naději na přidělení čísla ZPMZ a získání všech potřebných podkladů. Dnes stačí jediné – poslat e-mail a rychleji, než byste na katastr došli nebo dojeli, máte všechny potřebné podklady přímo v počítači. Má to jediný háček – v podkladech nehledejte nezpřesněné vytyčené body.


  Modelový příklad

  Vezměme si modelový příklad: Klient žádá vytyčení svého pozemku z grafické mapy KN v měřítku 1:2880. Obvyklý geodetův postup je asi následující: Požádá o přidělení čísla ZPMZ, o vfk a o rastr mapy. Zjistí si bodové pole a zajede na místo zaměřit identické body na transformaci mapy. Natransformuje mapu, prošetří, zda některé lomové body vytyčované parcely nebo jiné parcely v jejím blízkém okolí nebyly určeny v souřadnicích (z vfk), případně s jakou kvalitou. Pokud nic nenajde, zvektorizuje transformovanou mapu, zkontroluje výměry. Když nenarazí nikde na problém, vyrazí do terénu vytyčovat.

  Při vytyčení parcely hledá případné předchozí stabilizace, ale buďme upřímní, kdo z nás by prorýpal výtyčkou třímetrový kruh od vytyčeného bodu? Jinými slovy, žádnou stabilizaci nenajde.

  Obešle vlastníky všech pozemků, které přiléhají vytyčené hranici a napjatě čeká, zda se dostaví. Na předávku vytyčené hranice přijde jeden ze sousedů s rýčem a před zraky geodeta vykope dva plastové znaky asi metr od nově vytyčených. Kde je chyba? Rozhodně v našem geodetovi, který si nezjistil, že zde před dvěma lety proběhlo vytyčení.

  Odchylku jednoho metru mezi dvojím vytyčení snad rozebírat nemusíme, řekněme jen že se jedná o pozemek v extravilánu, kde se skutečně těžko hledají kvalitní pevné body pro transformaci.


  Kde byla chyba?

  Co měl geodet udělat, aby zjistil, že jím vytyčovaná hranice už v minulosti vytyčena byla? Zajít na katastr a prohledat všechny ZPMZ v katastrálním území, zda některé nepřiléhá jím určované hranici. Nebo si zažádat o přehledku ZPMZ vedenou katastrem a zaměřit se jen na ty ZPMZ, které jsou poblíž jeho zájmové lokality. Při troše dobré vůle může žádat katastr o jejich sken, tedy ani na katastr nemusí. Otázkou zůstává, zda se celá věc nedá vyřešit poněkud „elegantněji“.


  Dvojí souřadnice problém neřeší

  Při zavedení dvojích souřadnic jsem odvážně posílala všechny vytyčené body i se stabilizací ve formátu vfk na katastr, přestože k nim existovala jen vytyčovací dokumentace, nikoliv geometrický plán, v naději, že budou zapsány do seznamu souřadnic polohy a trknou do očí každého geodeta, který si rozbalí vfk a vyrazí do stejné lokality vytyčovat. To se ale neděje.

  Ptala jsem se neoficiální cestou na různých katastrálních pracovištích „proč“. Shody dospěli v tom, že bez listiny není možné souřadnice bodu zapsat, s čímž souhlasí i velká část geodetů. Souhlasím, že není správné body zapisovat do seznamu souřadnic obrazu bez příslušných listin, ale souřadnice polohy mají být jen jakousi pomůckou pro geodety a podle mého názoru by geodetům rozhodně pomohlo, kdyby vytyčené body ve vfk byly. A když už ne ve vfk, bylo by dobré, kdyby se objevily alespoň v registru souřadnic.

  Názor jednoho z katastrů je, že body, k nimž je doložena jen dokumentace o vytyčení, nejsou zapisovány do vfk proto, aby vlastníci byli motivováni ke zpřesnění. Myslím, že vlastníci jsou obvykle rádi, když pochopí kódy kvality a to, jaké podklady má k dispozici geodet, jim může být celkem jedno.

  Zatímco s geometrickým plánem se do vfk dostanou i body nezpřesněné – a to do souřadnic OBRAZU! – z vytyčovací dokumentace není možné body zapsat ani do seznamu souřadnic polohy. Vysvětlení je jednoduché – vytyčovací dokumentace neprochází na katastru kontrolou. Měla by? Nese katastr větší odpovědnost za to, co zapíše do vfk než za to, co mu leží ve skříni?

  Z další komunikace s úřady jsem vyrozuměla, že katastru prozatím chybí nástroj pro zápis bodů do seznamu souřadnic polohy, aniž by byly zapsány nějaké do seznamu souřadnic obrazu. Bohužel s importem nových bodů do vfk nemám žádné zkušenosti a nemohu k tomu tedy více dodat. Snad jen to, že nás jistě brzy čeká další změna předávání dat mezi katastrem a geodety a možná by se o změně importu mohlo alespoň mluvit.


  Závěr

  Z výše popsaného činím první závěr: Pro práci v katastru u každé zakázky žádat přehledku ZPMZ a sken všech ZPMZ, která by mohla zasáhnout do mnou řešené oblasti.

  Z toho vyplývá druhý závěr: Předem lituji poctivé katastrální úředníky za čas, který stráví u skeneru, a přeji jim pevné nervy.

  A co si o tom myslíte Vy?

  Zdeňka Štreitová, Brno

  vyvěšeno: 12.09.2011
  ID článku: 4051              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí