[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2011

Resort ČÚZK

 • Chomutovské události před Etickou komisí
 • Ing. Josef Marek osmdesátiletý
 • 7. ples zeměměřičů
 • Novela zákona č. 265/1992 Sb.
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí
 • Mapová služba Esri ArcGIS Server – Základní mapy ČR
 • Boj KGK o Občanský zákoník
 • Sabotéři na katastrálních úřadech
 • Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech
 • Důležitá novela zákona č. 265/1992 Sb., provedena zákonem č. 349/2011 Sb.
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN

  Katastr nemovitostí

 • Chomutovské události před Etickou komisí
 • Novela zákona č. 265/1992 Sb.
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech
 • Důležitá novela zákona č. 265/1992 Sb., provedena zákonem č. 349/2011 Sb.
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do KN
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Je zájem o kvalitu? aneb zrušení výběrového řízení

  Geodézie

 • Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem
 • GIS Ostrava 2012
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného

  Kartografie

 • Otevřený dopis Kartografické společnosti
 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • GIS Ostrava 2012
 • AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V ČESKÉ KARTOGRAFII
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • 20. konference GIS Esri
 • Mapová služba Esri ArcGIS Server – Základní mapy ČR
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • GIS Ostrava 2012
 • 20. konference GIS Esri
 • Mapová služba Esri ArcGIS Server – Základní mapy ČR
 • Schválena prováděcí vyhláška o RÚIAN k zákonu o základních registrech
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Je zájem o kvalitu? aneb zrušení výběrového řízení

  GPS

 • GIS Ostrava 2012
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 20. konference GIS Esri
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  DPZ

 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • GIS Ostrava 2012
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Fotogrammetrie

 • 20. konference GIS Esri
 • Blom představuje Blomstreet(TM)
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Software

 • HSI uvolnila novou verzi aplikace POZEM – v11

  Různé

 • Chomutovské události před Etickou komisí
 • Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Vánoční dárek
 • Geopárty 2011
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného
 • Je zájem o kvalitu? aneb zrušení výběrového řízení
 • HSI uvolnila novou verzi aplikace POZEM – v11
 • Havel na Hrad
 • Publikace pro zeměměřiče

  Školství

 • Ing. Josef Marek osmdesátiletý
 • GIS Ostrava 2012
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Setkání v Brdech 2011
 • 20. konference GIS Esri
 • Geopárty 2011
 • Zeměměřická průmyslovka zatím zachráněna

  Internet

 • GIS Ostrava 2012
 • Blom představuje Blomstreet(TM)

  Historie

 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?

  Přečtěte si

 • 7. ples zeměměřičů
 • 20. konference GIS Esri
 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Sabotéři na katastrálních úřadech
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Obsah 18. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • Exkurze do tunelu Blanka s geodetickým výkladem
 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Blom představuje Blomstreet(TM)
 • Geopárty 2011
 • Aztékové měli lepší mapy než my
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Kdy vyjde kniha Data z dějin zeměměřictví - 25 tisíc let oboru?
 • Havel na Hrad

  Z domova

 • GIS Ostrava 2012
 • 7. ples zeměměřičů
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK
 • Setkání v Brdech 2011
 • 20. konference GIS Esri
 • Zaměstnanci GKP vyšli v roce 1989 do ulic
 • Boj KGK o Občanský zákoník
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
 • Geopárty 2011
 • Geodeti se vnořili do Blanky
 • Zeměměřická průmyslovka zatím zachráněna
 • Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného

  Ze zahraničí

 • Apple se zakousává i do tvorby map
 • Ing. Josef Marek osmdesátiletý
 • Blom představuje Blomstreet(TM)
 • Aztékové měli lepší mapy než my

  ČSGK

 • 7. ples zeměměřičů
 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK

  KGK

 • Boj KGK o Občanský zákoník

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V ČESKÉ KARTOGRAFII
 • Boj KGK o Občanský zákoník
 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na 10. sjezd ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 18. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie

  V sobotu 26. listopadu 2011, během galavečera vyhlášení cen Česká hlava na ČT 1, obdržel ocenění také Doc. Ing. Viliam VATRT, DrSc., z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.

  Projekt Česká hlava byl v České republice vyhlášen v roce 2002. Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu, podporovat vzdělávání a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků, coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky. O významu ocenění svědčí skutečnost, že neskromným cílem projektu je dosáhnout společenského povědomí na úrovni jakési národní Nobelovy ceny.

  Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby, o. s., navrhlo na udělení „Česká hlava 2011 v kategorii INVENCE, ceny Kapsch" svého člena a pracovníka Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Doc. Ing. Viliama Vatrta, DrSc. za určení konstanty potenciálu na geoidu W0 a její aplikace v geodézii, astronomii, letectví a družicových technologiích.

  Dne 18. listopadu 2011 na slavnostním galavečeru v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze za přítomnosti předsedy vlády Petra Nečase, předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslavy Němcové a senátora Přemysla Sobotky převzal Ing. Viliam Vatrt toto významné ocenění.

  Výzkumný tým vedený doc. Vatrtem vyvinul teorii, jak z družicových altimetrických dat vypočítat na oceánické vztažné ploše (geoidu) hodnotu potenciálu gravitačního pole Země – konstanty W0.

  Doc. Vatrt je absolventem Vojenského gymnázia Jana Žižky v Moravské Třebové (1973) a Vojenské akademie v Brně (1978, obor geodézie a kartografie). Svojí odbornou profesní dráhu zahájil ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce jako samostatný programátor-analytik. Postupně prošel odbornými funkcemi od geodeta až po výzkum. V roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci „Výstavba informačního systému geodeticko-geofyzikálních údajů“ a získal vědecký titul CSc. V roce 2002 obhájil doktorskou disertační práci „Využití geopotenciálních modelů ve vojenství“ a získal vědecký titul DrSc. V roce 2007 obhájil habilitační práci „Geopotenciální modely v geodetické obranné strategii NATO“ a získal vědecko-pedagogický titul docent v oblasti geodézie.

  V současné době pracuje se svým týmem jako výzkumný a vývojový pracovní ve VGHMÚř v Dobrušce. Je zapojen do mezinárodní vědecké spolupráce zejména v rámci Mezinárodní geodetické unie. Zde se věnuje vývoji světového výškového systému právě na bázi konstanty W0.

  Mimo to má řadu odborných funkcí. Mj. i v Českém národním výboru oceánografickém UNESCO, Českém národním komitétu geodetickém a geofyzikálním. V současné době působí na Vysokém učení technickém v Brně, kde vyučuje předmět Fyzikální geodézie a geofyzika. Vychovává rovněž nové vědecké pracovníky – doktorandy.

  Udělení titulu „Česká hlava“ je vyvrcholením dosavadních výsledků doc. Vatrta, který je tvůrcem většiny programových technologií a databázového zabezpečení pro využití geopotenciálních modelů v praxi. Modely geopotenciálu mají velký význam v moderní geodézii. Slouží pro navigaci objektů v okolním zemském prostoru, poskytují kromě geopotenciálu odvozená data tíhového zrychlení a tíhové anomálie pro libovolné výšky, údaje výšek geoidu (slouží pro výpočet nadmořských výšek např. v aparaturách GPS), dále údaje složek tížnicových odchylek pro libovolné výšky objektů nad Zemí. Předpokládané praktické využití konstanty W0:

  - při přistávacích manévrech letadel a jejich navigace,

  - zvýšení bezpečnosti letového provozu,

  - vývoj světového výškového systému,

  - konstrukce nové generace přístrojů pro oblast geodézie a letectví.

  Doc. Vatrt často přednáší na zahraničních, ale i domácích symposiích a konferencích. Je autorem nebo spoluautorem více než 150 zahraničních publikací v prestižních vědeckých časopisech.

  Ocenění doc. Vatrta titulem „Česká hlava 2011“ dokazuje, že Geografická služba AČR udržuje tradiční hodnoty Vojenské zeměpisné služby a kolektiv výzkumných pracovníků v současném Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu je zárukou dalšího vědecko-technického rozvoje a jeho reálných přínosů ve prospěch geodézie a geofyziky v České republice.

  Ing. Karel Vítek

  vyvěšeno: 29.11.2011
  ID článku: 4086              Používané zkratky
  další informace: www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=502&csum=344d490...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Přečtěte si

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Vševědna