[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2012

Resort ČÚZK

 • Komora ze zákona - diskuze
 • Chaty Zeměměřiče
 • Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
 • Co nám přináší Nový katastrální zákon
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Norma LADM schválena

  Katastr nemovitostí

 • Chaty Zeměměřiče
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Co nám přináší Nový katastrální zákon
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Norma LADM schválena

  Geodézie

 • Chaty Zeměměřiče
 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Valná hromada KGK
 • Dvojí užitek za jedny peníze

  Kartografie

 • Chaty Zeměměřiče
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013

  Pozemkové úpravy

 • Chaty Zeměměřiče

  GIS

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat

  GPS

 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat

  DPZ

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR

  Fotogrammetrie

 • Zemřel Ing. František Pivnička
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR

  Software

 • 21. konference GIS Esri v ČR se blíží
 • Naše semináře v databázi ČKAIT
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • Dvojí užitek za jedny peníze

  Různé

 • Komora ze zákona - diskuze
 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Zeměměřický betlém
 • Ceny za geodetické práce dnes a před rokem 1989
 • Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

  Školství

 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Internet

 • HSI získala prestižní ocenění v soutěži Internet Effectiveness Awards 2012
 • Nové grafické rozhranní aplikace DP k údajům KN

  Historie

 • Zeměměřický betlém
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013

  Zajímavosti

 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Zeměměřický betlém

  Z domova

 • Zemřel Ing. Zdeněk Tytl
 • Naše semináře v databázi ČKAIT
 • Akce Brdy 2012 vyhlášena
 • Šance pro zeměměřictví a katastr
 • Zemřel Ing. František Pivnička
 • Hledáme pana Ing. Zdeňka Karla
 • 20. Kartografická konference - Plzeň 2013
 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!
 • Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky...
 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Valná hromada KGK
 • Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

  Ze zahraničí

 • GEODIS na Intergeo 2012 a GIS Esri v ČR
 • Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat
 • Norma LADM schválena

  ČSGK

  KGK

 • Komora ze zákona - diskuze
 • Valná hromada KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ing. František Suchý oslaví 100 let!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Norma LADM schválena

  Nizozemský časopis GIM INTERNATIONAL č.309 ze dne 6. listopadu 2012 [1] uveřejnil zprávu, že Mezinárodní organizace pro technickou normalizaci (ISO) schválila dne 1. listopadu 2012 LADM jako jednu z oficiálních norem ISO pro Geografickou informaci a geomatiku [6].

  Tato norma již dokonce dostala své číslo ISO 19152 a její definitivní text bude k dispozici 7. listopadu 2012.

  Co je to vlastně LADM? Je to zkratka anglického názvu „The Land Administration Domain Model“, což bývá do češtiny nejčastěji překládáno jako „Model pro správu pozemků“. Návrh této normy byl inicializován Mezinárodní federací zeměměřičů již v roce 2002 na kongresu FIG ve Washingtonu.

  Již z názvu je patrné, že tato norma zcela jistě ovlivní i budování katastrů a evidencí nemovitostí na celém světě včetně ČR, neboť normy ISO se stávají i normami EN a tím i ČSN.

  Schválení této normy lze považovat nejen jako pouze jeden z milníků ve vývoji katastru nemovitostí, ale i za vekou příležitost pro celou zeměměřickou profesi. Je zřejmé, že zkratka „LADM“ brzy pronikne do našeho odborného slovníku obdobně jako tomu je již nyní U „INSPIRE“ [3].

  Česká republika může být právem hrdá na svůj současný systém katastru nemovitostí, který bezesporu patří mezi nejlepší na celém světě. Zároveň je však známo, že problémů existuje stále dost a že vývoj se nezastavil. Zastavit se by znamenalo okamžitě zaostat, a to nejen za těmi nejvyspělejšími. Zájem o náš katastr ve světě je již několik desítek let poměrně značný, což by mohla být velká příležitost pro naše odborníky, kterých se zdá být v poslední době více než nadbytek!

  A vůbec se nelze divit, když si uvědomíme, že 75% vztahů lidí k půdě na celém světě není nijak dokumentováno. Jedná se tedy o téměř 4,5 miliardy případů. Při neustále vzrůstajícím počtu obyvatel vyúsťuje tato situace zcela zákonitě ke sporům o pozemky, k neoprávněnému zmocňování se půdy a neuznávání práv místního obyvatelstva, což má za následek problémy kontinentálních rozměrů. Potřeba zavedení řádných systémů správy nemovitostí (KN) a norem pro výměnu informací o nemovitostech. A jak ukazuje současný vývoj, týká se to nejen zemí tzv. rozvojových, ale i zemí tzv. vyspělých. Ve vyspělých jsou tyto normy potřeba pro výměnu informací; viz např. INSPIRE v Evropské Unii. V rozvojových zemích je nutno vybudovat zcela nové systémy. Normy jsou rovněž potřeba pro správu dat o nemovitostech, pro jejich sběr, údržbu a výměnu.

  Praxe potvrzuje, že navržení a vybudování Systému pro správu nemovitostí není snadným úkolem. Při vytváření těchto systémů chybí v mnoha zemích odborné znalosti.

  LADM je obecnou normou pro oblast správy nemovitostí. Zcela jistě ovlivní rozvoj softwarových aplikací a urychlí implementaci systémů pro správu nemovitostí, které přispějí k trvale udržitelnému rozvoji ve světě. LADM pokrývá základní složky informací, majících vztah ke správě pozemků (včetně informací o vodě a půdě a také o nadzemních a podzemních prvcích).

  Tato norma obsahuje konceptuální modely, obsahující 4 balíčky, které se týkají:

  1. stran (lidí a organizací);
  2. základních administrativních jednotek, práv, zodpovědností a omezení (vlastnických práv);
  3. prostorových jednotek (parcely a právní prostor budov a inženýrských sítí);
  4. prostorových zdrojů (zeměměřictví) a prostorové reprezentace (geometrie a topologie);

  LADM definuje termíny pro správu nemovitostí, přičemž vychází z různých národních a mezinárodních systémů a definuje tyto termíny co možná nejjednodušším způsobem tak, aby byly využitelné v praxi. Tato terminologie umožňuje sdílet popisy různých oficiálních i neoficiálních praktik a postupů v nejrůznějších právních podmínkách. Tato norma rovněž poskytuje základ pro národní a regionální profily a umožňuje logicky propojovat informace o správě pozemků z různých zdrojů.

  LADM může integrovat různé formy držby, např. formální a neformální, nebo dokonce překrývající se nároky na pozemky.

  Této normě se již dostalo uznání a podpory od FAO, UN HABITAT a řady států. Na řadě míst již byl zahájen vývoj založený na LADM. Norma LADM již byla jednomyslně schválena členy ISO TC211. Tato norma bude jistě naši zeměměřickou veřejnost inspirovat k zamyšlení nad stávající situací našeho KN a jeho dalšího vývoje, např. 3D Katastr ve VÚGTK, viz například [4], [5], ale také nad možnostmi uplatnění našich dlouholetých zkušeností v zahraničí. Konkrétní žádosti o spolupráci se již objevily (Ukrajina, Moldávie, Mongolsko, Čína, Jižní Korea atd.).

  Literatura:

  • [1] ISO Standard for Land Administration Approved. GIM INTERNATIONAL, No. 309, 6/11/2012
  • [2] Uitermark, H.: The ISO/TC 211 Land Administration Domain Model (LADM). Conference on Cadastre, Public Policies and Economic Activity, Madrid, June 1-2, 2010
  • [3] Harry UITERMARK, H:Status of the LADM Standardization Process within ISO/TC211. Workshop LADM from Research to Implementation– Land Administration Domain Modelling at a threshold. Rotterdam, The Netherlands, 6 July 2012.
  • [4] Thompson, R.:ISO LADM and LandXML in the Development of Digital Survey Plan Lodgement For 3D Cadastre in Queensland, Australia, FIG Presentation.
  • [5] RAHMAN, A. A., Teng Chee HUA, T. Ch., Peter VAN OOSTEROM: Embedding 3D into Multipurpose Cadastre. FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, 18-22 May 2011.
  • [6] ISO/WD 19152: Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM), ISO TC21 , 2012.
  • [7]. Lemmen C.H.J., van Oosterom, P.J.M.,. Uitermark, H.T., Zevenbergen, J.A., Cooper, A.K. : Interoperable Domain Models: The ISO Land Administration Domain Model LADM and Its External Classes. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-4/C21. 28th Urban Data Management Symposium (UDMS 2011), September 28-30, 2011, Delft, The Netherlands

  Václav Slaboch

  vyvěšeno: 09.11.2012
  ID článku: 4218              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku