[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2012

Resort ČÚZK

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • 8. ples zeměměřičů
 • eGaKO už je digitálně k dispozici
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Toulky českou minulostí - KATASTR
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Implementace JTSK-03 do KN
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Slevy končí 15. ledna!!!
 • 48. geodetické informační dny
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici

  Kartografie

 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici
 • Příspěvky 20. kartografické konference

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Geosense jede do Silicon Valley!

  GPS

  DPZ

 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geosense jede do Silicon Valley!

  Různé

 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout
 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2013
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • 8. ples zeměměřičů
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • Slavnostní vernisáž výstavy NA SLOUPECH
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • Geosense jede do Silicon Valley!

  Školství

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ
 • Školy se nabízejí pozornosti vašich dětí
 • Příspěvky 20. kartografické konference

  Internet

 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • eGaKO už je digitálně k dispozici

  Historie

 • Toulky českou minulostí - KATASTR
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici

  Přečtěte si

 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • eGaKO už je digitálně k dispozici
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici
 • Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2013

  Z domova

 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 8. ples zeměměřičů
 • Slavnostní vernisáž výstavy NA SLOUPECH
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • Geosense jede do Silicon Valley!
 • Slevy končí 15. ledna!!!
 • 48. geodetické informační dny
 • Galerie KMD

  Ze zahraničí

 • Implementace JTSK-03 do KN

  ČSGK

 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Slevy končí 15. ledna!!!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

  Číslo 01+02/2012:

  Kniha Geometrický plán, Logo časopisu září, Zemřel Milan Klimeš, Zkoušky ÚOZI z 11. 1. 2012, Errata: Nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2012, Errata: Staré mapy zdarma?, Ražba pražského metra osobně – exkurze s časopisem Zeměměřič 4-5

  Geodetická promoční (T. Janata) 6

  Nová koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012 – 16 (autorský kolektiv, výběr redakce) 7-9

  Boj o Občanský zákoník (M. Hrdlička) 10-11

  Komora ze zákona – aktuální stav (KGK) 11

  Setkání s betonovou Blankou. Geodetické práce na tunelu Blanka – ražený úsek Královská obora (T. Kárník, P. Žofka, R. Petr) 12-16

  Odmítnutí nejnižší nabídky (pz) 16

  Větší kontrola je nezbytná. K otázce nízkých cen a kvality díla v pozemkových úpravách (K. Kaulich) 17, 20

  Československo po 2. světové válce (1945 – 1992) (J. Šíma, P. Mach) 18-19

  BLOOD = blůdíte rádi? (J. Vondrák) 21

  Další „Česká hlava“ v oboru (K. Vítek) 22

  Důsledky konstanty W0? (zs) 23

  Měřit oběma stranám stejně (pz) 24

  Důvěřuj, ale prověřuj (pz) 25

  Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí 26-30

  25 tisíc let našeho oboru. Výpravná publikace, která zaujme nejenom obdorníky (R. Petr) 31

  Geodetický veletrh Intergeo 2011 – díl 2. (R. Petr) 31

  Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka 34

   

  Číslo 03+04/2012:

  Historická výročí v roce 2012 z knihy Data z dějin zeměměřictví (pz) 4

  Naše obory čeká světlá budoucnost (R. Petr) 5

  Quo vadis, zeměměřictví? (rozhovor s Ing. K. Večeře, R. Petr) 6-9

  Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru (J. Šíma) 10-14

  Ohlédnutí za třemi semináři (R. Petr) 15

  Proč potřebujeme komoru ze zákona (Komora geodetů a kartografů) 16

  Prověřte si spolupracovníky – hříšní lidé (pz) 17

  Československo po 2. světové válce – 2 (1945 – 1992) (J. Šíma, P. Mach) 18-19

  Na vše je nutné mít „papíry“ – hříšní lidé (pz) 20

  Neoprávněné razítkování – hříšní lidé (pz) 21

  Geopárty 2011 (K. Nezvalová, B. Řídká) 22

  G++ 2012 (I. Pobořilová) 22

  Geodeti – píseň dozorců 23

  Rakovnická gubernie – díl 1. (podle ing. P. Poláka R. Petr) 24-26

  Tipy & triky a MicroStation (P. Žofka) 27

  GIS Ostrava 2012 (K. Jedlička) 28

  Závěry a doporučení z XI. mezinárodní konference geodézie a kartografie v dopravě (J. Bureš) 29

  Stanovisko k otevřenému dopisu k 19. kartografické konferenci (M. Mikšovský) 30

  Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí 31-33

  Na stavební veletrh v Brně zdarma (zs) 33

  Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka 34

   

  Číslo 05+06/2012:

  Úřad je život můj – z představení ochotnického divadla Čtyřlístek (Z. Maršálková) 4

  Buď In – Noví ÚOZI, 7. ples zeměměřičů, Pozvánka na seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi v Třebíči 5

  Geodeti pod Prahou – záznam exkurze (Š. Orbán, J. Mleziva, R. Petr) 6-9

  Veřejné zakázky KPÚ – rozbor – 30 zakázek pod drobnohledem (redakce, recenze K. Kaulich) 10-13

  Mluvnice v Zeměměřiči (R. Petr) 14-15

  Zeměměřická komora chybí (Komora geodetů a kartografů) 16

  Razítko není podpis! – hříšní lidé oboru zeměměřického (pz) 17

  Československo po 2. světové válce – 3 (1945 – 1992) (J. Šíma, P. Mach) 18-19

  Přejít na novou verzi – ano či ne? (P. Žofka) 20-21

  Rakovnická gubernie – díl 2. (posudek V. Kellnera) 22-23

  Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR 2012-2013 – 2. část (J. Šíma) 24-28

  Carlson SurvCE & Carlson Survey – od terénu k výkresu (T. Bláha) 29

  Tipy & triky a MicroStation (P. Žofka) 30

  Porušení pořádku při výkonu zeměměřických činností bez vzdělání (R. Petr) 31

  Turbogeodézie nastupuje (R. Petr, J. Šíma a další) 32-33

  Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka 34

  Historická výročí v roce 2012 35

   

  Číslo 07+08/2012:

  Buď In – Nová transformační tabulka, Nový katastrální zákon, Zahájení provozu RÚIAN, Zemřel prof. Cimbálník, Technické dílo roku, Výroční zpráva ČÚZK, Stahovací služby pro INSPIRE, Noví ÚOZI, Další geodet v klubu osmitisícovkařů, Pozvánka na seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi v Třebíči, Časopis albánských geodetů 4-5

  Zákon o Komoře v paragrafech (M. Hrdlička, M. Poláková) 6-9

  Zeměměřictví: Profese čelící globální krizi? – jak to vidí ve Velké Británii (J. Hannah a kol., přeložil G. Karský) 10-12

  Dvakrát měř a jednou řež (V. Kafka) 13-14

  Geometři a kartografové (J. Rambousek) 15

  Obrněná geodézie (J. Flegr) 16-17

  Česká republika od roku 1993 (J. Šíma, P. Mach) 18-19

  Tipy&triky a MicroStation (P. Žofka) 20

  Digitální Zeměměřič realitou (R. Petr a P. Žofka) 21

  Lékařská aplikace fotogrammetrie – nevšední využití tradiční metody (K. Pavelka) 22-25

  Geodetický veletrh Intergeo (3. díl) – Gusterberg nalezen (R. Petr) 26-27

  Staré i nové turistické mapy (rp) 28

  Topcon chrání investice svých zákazníků (T. Škoda) 29

  Odložení žádosti Zeměměřiče (R. Petr) 30-31

  ZKI a osoby bez vzdělání – příklad podnětu ZKI (zs) 32

  Dražba atlasu z roku 1887 (rp) 32

  Field-to-Finish – od terénu k výkresu (T. Bláha) 33

  Diář oborových akcí, krádeže, 1. a 2. ruka 34

  Historická výročí v roce 2012 35

   

  Číslo 09+10/2012:

  Buď In – Skvělý úspěch oborové diplomacie, Na okraj výročí zeměměřické literatury, Noví ÚOZI, Brdy 2012, Digitální Zeměměřič je kompletní, Chaty na Webu Zeměměřiče 4-5

  Jaký mezník patří do katastru (P. Žofka, R. Petr) 6-9

  Velký přehled mezníků pro použití v katastru (P. Žofka, R. Petr) 10-12

  Odpor ke stabilizaci – hříšní lidé oboru zeměměřického (pz) 13

  Pozemkové úpravy a KN – výběr z přednášky B. Janečka v Třebíči 15-17

  V Zeměměřickém betlému může být každý z vás (red) 17

  Na prahu třetího tisíciletí (J. Šíma, P. Mach) 18-19

  Rakovnická gubernie – díl 3. (znalecký posudek V. Čady, pro zveřejnění upravil R. Petr) 20-23

  Závěry a doporučení k problematice Digitální mapy veřejné správy a technické mapy obce (stanovisko OS – IG ČSGK) 24-25

  Tipy & triky a MicroStation (P. Žofka) 26

  Malý, přesný, rychlý – skener FARO Focus 3D (R. Kaláb) 27

  Přehled dějin nivelace – přetisk článku k výročí GaKO 28-29

  Geodetický Staroušek končí – 1. část – dlouholetá tradice je vniveč (P. Žofka) 30-33

  Diář oborových akcí, inzerce, 1. ruka, 2. ruka 34

  Protínání vpřed z úhlů v praxi (píše: Kuba, fotí: Kafka) 35

   

  Číslo 11+12/2012:

  Buď In – GaKO jako Newsweek, Norma LADM schválena, Nové grafické rozhraní DP ISKN, Trimble a Bentley budou těsně spolupracovat, Akce roku – INTERGEO 2012, Hledá se ing. Zdeněk Karel, Znáte historii oboru?, Je vaše firma v katalogu geodetických firem? 4-5

  Efektivnost a pomíjení kvality – veřejné zakázky ve fóru (rp) 6-7

  Měřím s přesností – co by měl vědět český zeměměřič na počátku 21. století (J. Šíma) 8-10

  Vzdělání nebo jen zkouška? – rezort zabrnkal na nervy mnohému (R. Petr, P. Žofka) 11-13

  Bez vzdělání nedostal průkaz – hříšní lidé oboru (pz) 13

  Náročné skenování amerických prezidentů (E. Lee) 14-15

  Jsou na tom Češi opravdu lépe? 16

  Pozemkové úpravy a KN – 2. díl výběru z přednášky B. Janečka (red) 16-17, 20-22

  Geoportál ČÚZK – poster (J. Šíma, P. Mach) 18-19

  Konkurence nebo plagiátorství (L. Glos) 22

  Dvojí užitek za jedny peníze (tb) 23

  Tipy & triky a MicroStation (P. Žofka) 24

  Nová generace = nový standard (J. Slabý) 25

  Geodetický Staroušek končí – 2. část – dlouholetá tradice je vniveč (P. Žofka) 26-29

  Mluvnice v Zeměměřiči 29

  Autorsko-právní problematika v české kartografii (A. Vondráková) 30-32

  Tak jak to vlastně je? (rozhovor s A. Vondrákovou, ptal se R. Petr) 32-33

  Diář oborových akcí, 1. a 2. ruka 34

  Historická výročí roku 2013 35

  redakce

  vyvěšeno: 30.12.2012
  poslední aktualizace: 07.01.2014
  ID článku: 4402              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si

  Průvodce číslem