[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy (tématická skupina č. 9)

  Shrnutí závěrů tématické skupiny pro komuniké

  Úkolem všech institucí, které pořizují, spravují a poskytují geografické informace, je maximalizace přínosu jimi poskytovaných služeb občanům euroregionu. Toho je možné dosáhnout maximálním využitím existujících technologických možností, vytvořením příznivého administrativně-právního prostředí a integrací národních aktivit v rámci evropských projektů

  Cílové skupiny

  • telemati (pro potřeby aplikovaných IS)
  • občané
  • firmy
  • orgány veřejné správy a samosprávy

  Cíle

  1. zohlednit pro oblast GI principy "Public Sector Information" deklarované v dokumentech EK (střednědobý)
  postup:
   • zohlednit principy PSI do pravidel souvisejících s poskytování GI v rámci veřejného sektoru a vůči soukromému sektoru
  1. zapojit se do procesu tvorby a implementace evropského záměru INSPIRE (střednědobý)
  postup:
   • aktivní zapojení české GI komunity do připomínkování, tvorby návrhů a jejich následného praktického zohlednění
  1. zvýšit integraci GI(T) do vytvářených i existujících ISVS (střednědobý)
  postup:
   • posílení spolupráce mezi různými útvary a úrovněmi veřejné správy
  1. posílit využití GI(T) pro informování veřejnosti (krátkodobý)
  postup:
   • změna přístupu na úrovni koncepční, strategické i projektově-realizační
  1. zajistit vznik návrhu tvorby registru geografických informací (střednědobý)
  postup:
   • pomocí organizačních opatření a vzdělávání v rámci úřadů umožnit širší využívání informačních zdrojů
  1. zajistit rovnocenné podmínky pro přístup k potřebným datům (dlouhodobý)
  postup:
   • odstranění právních a legislativních bariér
   • vyhodnocení potřeby geoinformací pro jednotlivé orgány státní správy a samosprávy

  redakce

  vyvěšeno: 24.03.2003
  poslední aktualizace: 31.07.2003
  ID článku: 716              Používané zkratky
  další informace: www.isss.cz/komunike.asp...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Internet