[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003

  1. Sjezd ČSGK schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti od 6. do 7. sjezdu ČSGK
  2. Zprávu o hospodaření za období mezi sjezdy
  3. Zprávu revizní komise včetně návrhu opatření této komise
  4. Program činnosti ČSGK na období let 2003 až 2005 a ukládá Radě ČSGK do programu doplnit:
   1. účinná opatření směřující k prohloubení integrace působení existujících aktivit našeho oboru ve státě
   2. výčet potenciálních aktivit, které umožní rozšířit členskou základnu svazu (např. pro členy svazu poskytování slev při nákupu odborných publikací u vybraných nakladatelství, pro nové členy svazu v daném roce získávat od vydavatele zdarma předplatné odborného časopisu Zeměměřič apod.)
  5. Úpravu stanov ČSGK v tom, že se prodlužuje funkční (volební) období Rady ČSGK ze 2 na 3 roky
  6. Zvýšení individuálních členských příspěvků ze 120 na 200 Kč ročně s tím, že příspěvky důchodců a studentů se nemění

  2. Sjezd ČSGK zvolil členy:

  1. Rady ČSGK na období let 2003 až 2005 ve složení (řazeno podle dosaženého počtu hlasů): ing. Jiří BUREŠ (Brno), ing. Václav ČADA, CSc. (Plzeò), ing. Petr POLÁK (Praha), Doc. ing. Pavel HÁNEK, CSc. (Praha), ing. Václav SLABOCH, CSc. (Zdiby), ing. Jaroslav KOLMAN (Třebíč), ing. Jiří RYDVAL (Blansko), ing. Jaromír PROCHÁZKA, CSc. (Praha), ing. Zdeněk SAZAMA (Brno), ing. Petr SKÁLA (Praha), ing. Jaroslav ŠVEC (Boskovice); s náhradníky: ing. Vladislav ČEŠKA (Nepomuk), ing. Drahomír DUŠÁTKO, CSc. (Praha), ing. Lubomír KRŽÁVEK, CSc. (Praha)
  2. Revizní komise ČSGK na období let 2003 až 2005 ve složení (řazeno podle dosaženého počtu hlasů): ing. Václav ŠANDA (Praha), ing. Markéta Adámková (Ostrava), ing. Roman HONZÁTKO (Praha); s náhradníkem: Karel KUT (Praha)

  3. Sjezd ČSGK ukládá Radě ČSGK:

  1. hospodařit v dalších letech s vyrovnaným rozpočtem,
  2. vytvořit a vést www stránky ČSGK na internetu podle na sjezdu zveřejněného projektu - termín: 07/ 2003
  3. zorganizovat diskusní fórum k problematice geometrických plánů (GP) s účastí zástupců KÚ (potvrzovatelů) a zástupců soukromého sektoru (vyhotovitelů GP a ZPMZ) - termín: neprodleně
  4. nejméně jednou každoročně svolat koordinační schůzku předsedů odborných společností (zejména FIG, ICA, SFDP, SDMG, IAG, CLGE, CAGI)

  4.

  Sjezd ČSGK doporučuje Radě ČSGK vydat publikaci (biografii) o osobnostech našeho oboru - předpokládaný termín 09/ 2003

  5. Sjezd ČSGK vyslovuje poděkování

  1. za činnost bývalému předsedovi odborné skupiny KN ing. Josefu Kamerovi,
  2. za výrazné aktivity Spolku zeměměřičů Brno.

  Usnesení bylo přijato jednomyslně.

  Předseda návrhové komise ing. Miroslav Roule, CSc., v.r.

  vyvěšeno: 04.04.2003
  poslední aktualizace: 09.10.2003
  ID článku: 921              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník