[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2003

Resort ČÚZK

 • Protikorupční program ČÚZK
 • PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

  Katastr nemovitostí

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Geodézie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Kartografie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Pozemkové úpravy

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  GIS

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Pražská kancelář Autodesku personálně posiluje
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nemoforum, malé ohlédnutí

  GPS

 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  DPZ

 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl

  Fotogrammetrie

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Software

 • Mapa Evropy v Křovákově zobrazení!

  Různé

 • Česko z nebe
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Školství

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Internet

  Historie

 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  Přečtěte si

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe

  Zajímavosti

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)

  Z domova

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • Trimble opět narostl
 • Z 15. Kartografické konference...

  Ze zahraničí

 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely

  Před několika lety jsem vyhotovil GP na oddělení pozemku dle hranic parcel PK.
  Vytyčil jsem hranice a vyhotovil plán, v němž jsem slučoval 150 m2 meze – tedy ostatní plochy do 905 m2 louky (tedy trvalého travního porostu). Nabyvatel po dvou letech narazil na nepřekonatelnou překážku ke vkladu. Orgán ochrany životního prostředí mu odmítl – celkem správně – vydat rozhodnutí, ve kterém kamenitou a strmou mez přiřadí k zemědělskému půdnímu fondu.

  Co by dle platných právních předpisů mělo nastat:
  Nabyvatel by si musel objednat nový GP, ve kterém by problematická mez byla označena parcelním číslem, a geometr, který by žádal o potvrzení KÚ by musel k žádosti připojit zamítavé stanovisko orgánu životního prostředí. Jinak by totiž KÚ nemohl plán potvrdit, protože je v rozporu s § 3, odst. 5b Vyhl. 190/96 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  Výsledek – objednatel GP je o pár tisícikorun chudší a kroutí hlavou, stejně jako všechny zúčastněné strany.

  Zaplať pánbůh za benevolenci některých úředníků státní i místní správy.

  Dalším velmi zajímavým bodem vyhlášky je odstavec 17.7 příloh. A to jeho poslední věta.
  Podle ní nemohu měnit u identických bodů určených v S-JTSK čísla ani souřadnice.
  Vysvětlete mi tedy laskavě někdo (AUTOR, AUTOR!), jak mám postupovat, pokud zjistím, že identický bod byl před mým měřením určen chybně (odchylka v poloze přesahuje mezní odchylku). Pokud změním jeho souřadnice a ponechám číslo, vyhovím sice části tohoto předpisu a stanovisku zaměstnanců KÚ, ale vnesu, dle mého názoru, značný chaos do dokumentace dle § 16 vyhlášky. Pokud změním číslo bodu, tvrdím vlastně, že se nejedná o identický bod, a celá má práce s kontrolním měřením se stává filosofickým pojednáním o identicitě vyšetřovaného rohu domu či stoletého mezníku.

  Posledním oříškem je posuzování přesnosti.
  Jen u tohoto problému jsem se dopracoval alespoň částečného vysvětlení.
  Za podklady zhotovené ve 4. třídě přesnosti podle dřívějších předpisů (odst. 12.14 příloh) se nepovažují mapy vzniklé při THM nebo tzv. novém měření!
  Nicméně o posuzování přesnosti podle inkriminované vyhlášky toho bylo a ještě bude nepochybně vyřčeno mnoho sporného.

  Na samý závěr si neodpustím trochu špičkování. Nevážení autoři prozatímních návodů a podobných výplodů, co se takhle zamyslet nad platnými a závaznými právními předpisy a pro změnu změnit něco k lepšímu?

  Jan Tošner

  vyvěšeno: 04.10.2003
  ID článku: 934              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna